Maandelijks archief: februari 2016

Trefpunt Alleengaanden

Het Trefpunt is de ontmoetingsplek voor mensen zonder partner. Je kunt er nieuwe contacten opdoen om samen activiteiten ondernemen.

Bij de inloopbijeenkomsten van het Trefpunt kunt u in een ontspannen sfeer mensen ontmoeten die ook alleen wonen. De gemiddelde leeftijd is 50+, maar iedereen is welkom. Door met elkaar in gesprek te gaan, interesses en hobby’s te delen, kunnen nieuwe initiatieven ontstaan. Gezellig een kopje koffie drinken, samen gaan wandelen of naar de film gaan.

Vind je het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten of zoek je bijvoorbeeld een fietsmaatje, kom dan eens kijken bij het Trefpunt of het iets voor je is.

Het eerstvolgende Trefpunt is op zaterdag 13 februari van 14.00 – 16.00 uur op De Hooge Bongert, De Hooge Bongert 3 in Zevenaar. U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marrie Boshuis van Caleidoz Welzijn, per telefoon 06-20635563 of mail m.boshuis@caleidoz.nl

trefpunt februari 2016

Hulp bij het invullen van uw belastingformulier

Binnenkort valt de blauwe envelop voor uw belastingaangifte 2015 weer op de deurmat. belastingenvelop
Hebt u moeite met het invullen van het aangifteformulier dan kunt u een beroep doen op de vrijwillige belastingadviseurs van de ouderenbonden.
Deze service is beschikbaar voor alle senioren van 60 jaar en ouder in de gemeente Zevenaar. De vrijwillige belastingadviseur komt bij u thuis om samen met u het aangifteformulier in te vullen.

Aanmelden
Wilt u gebruikmaken van deze service, dan moet u zich vooraf aanmelden bij Dicky Westerik van Caleidoz Welzijn.
Dit kan:
*   bij de balie locatie de Hooge Bongert, Hooge Bongert 3 in Zevenaar
*   per telefoon 0316 – 52 69 94
*   per email d.westerik@caleidoz.nl, met vermelding van  ‘hulp bij belastingaangifte  2015’ en uw naam,
adres en telefoonnummer.

Binnen 10 dagen neemt de vrijwillige belastingadviseur contact met u op om een afspraak te maken. U hoort vooraf welke gegevens nodig zijn voor uw belastingaangifte.

Kosten
Er zijn geen directe kosten verbonden aan het huisbezoek van deze belastingadviseur. Voor het invullen en insturen van de belastingaangifte wordt een vrijwillige onkostenvergoeding gevraagd.