Stimuleringsregeling

De gemeente Zevenaar heeft voor het project Aangenaam Wonen een subsidieregeling om mensen te stimuleren kleine preventieve aanpassingen door te voeren. Lees voor het indienen van een aanvraag de voorwaarden en formulieren goed door. Per kern/plaats is een bepaald bedrag toegekend en de subsidieregeling geldt voor elke plaats totdat het subsidieplafond bereikt is.
Let op: Het subsidieplafond is bereikt voor de kernen Lathum en Giesbeek. Het is niet meer mogelijk om voor deze plaatsen een stimuleringsaanvraag in te dienen.

In de praktijk merken we dat de prijzen die in de Gelderse Huistest worden genoemd, niet altijd marktconform zijn. Houd hier rekening mee. Heeft u vragen neem dan voor de aanschaf van materialen of uitzetten van opdracht contact op met ons. De stimuleringsregeling wordt alleen uitgekeerd voor een op lijst genoemde preventieve aanpassing. Meer informatie: Christel Knaven, Caleidoz Welzijn aangenaamwonen@caleidoz.nl

Woningcorporaties Plavei en Baston Wonen zijn partner van Aangenaam Wonen en hebben ook een stimuleringsregeling voor dit project. Neem voor vragen hierover contact op met uw woningcorporatie. Voor Baston Wonen is dit met Mw. D. Kuppens, meer informatie vindt u hierover in het woonadvies.

Stuur het aanvraagformulier en bijlagen op naar:

Caleidoz Welzijn
Antwoordnummer 1035
6900 VB Zevenaar
o.v.v. subsidieaanvraag Aangenaam Wonen

Download hier de documenten voor uw aanvraag:

  1. Voorwaarden en stappenplan stimuleringsregeling project Aangenaam Wonen
  2. Aanvraagformulier subsidie project Aangenaam Wonen
  3. Prijslijst project Aangenaam Wonen