Fusie overeenkomst met SWR ondertekend

De twee welzijnsorganisaties Caleidoz Welzijn en Stichting Welzijn Rijnwaarden (SWR) gaan per 1 januari 2017 fuseren. De veranderende zorg vraagt om een nieuwe aanpak van het welzijnswerk. De organisatie van Welzijn Rijnwaarden is alleen te klein  om  op een goede manier vorm te geven aan de benodigde transformatie. Caleidoz ziet op haar beurt door de fusie kansen op schaalvergroting en een kwaliteitsimpuls.

Piet Mulder, bestuurder SWR en Marlie Vennegoor directeur/bestuurder Caleidoz

Piet Mulder, bestuurder SWR
en Marlie Vennegoor directeur/bestuurder Caleidoz

De fusie tussen de welzijnsorganisaties biedt kansen om de kennis en krachten te bundelen en daarmee de dienstverlening aan inwoners van Rijnwaarden te verbeteren. Ook spelen het beleid en de vernieuwingsagenda van de gemeente Rijnwaarden een rol.  Het nieuwe (subsidie) beleid van de gemeente heeft een enorme impact op een kleine organisatie als dat van SWR. Het vergt een andere aanpak. Door te fuseren met Caleidoz is er in Rijnwaarden een kwalitatief vangnet voor iedereen die kwetsbaar is  en ondersteuning nodig heeft.

Op  19 juli hebben de besturen van beide partijen de overeenkomst tot fuseren ondertekend. Die dag zijn ook de medewerkers en vrijwilligers op de hoogte gebracht van de fusieplannen.  Op 1 januari 2017 moet de fusie rond zijn. Het proces van de fusie gaan beide organisaties met alle zorgvuldigheid en aandacht voor de medewerkers en vrijwilligers in. Door de fusie vallen er geen gedwongen ontslagen, beamen beide organisaties. De inzet van vrijwilligers blijft ook in de nieuwe organisatie noodzakelijk en wordt bijzonder gewaardeerd. Caleidoz hoopt dat de vrijwilligers van SWR ook na de fusie hun werkzaamheden voort blijven zetten. Zij kunnen hierbij rekenen op de ondersteuning van Caleidoz.

 

 

Oude nieuwsberichten