Gratis uw verkeerskennis opfrissen

Bent u inwoner van Zevenaar en wilt u als ervaren verkeersdeelnemer uw kennis van de verkeersregels eens testen? Maak dan gratis gebruik van de mogelijkheid die Veilig Verkeer Nederland (VVN) biedt.

In 2 bijeenkomsten van elk 2 uur krijgt u informatie van een gecertificeerde voorlichter over o.a. alle verkeerregels die in de loop der jaren zijn veranderd. Denk daarbij aan de turborotondes, spitsstroken, nieuwe belijningen enz. Uiteraard is er ruimte voor vragen en het inbrengen van eigen ervaringen. De opfriscursus is bedoeld voor verkeersdeelnemers van 65 jaar en ouder.

  • 1e bijeenkomst: donderdag 22 november van 9.30 – 11.30 uur
  • 2e bijeenkomst: donderdag 6 december van 9.30 – 11.30 uur

    Locatie: Jongerencentrum 4All, Engeveldweg 4 in Zevenaar

U wordt beide dagen geacht aanwezig te zijn.

De bijeenkomsten hebben een informatief karakter. Het is geen examen. Deelname is gratis. Het is mogelijk voor deelnemers om zich aansluitend (vrijblijvend) aan te melden voor een individuele praktijkrit in eigen auto. Hiervoor wordt een eigen bijdrage van € 10,00 gevraagd. Meer informatie hierover ontvangt u tijdens de cursus.

VVN heeft de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met het organiseren van deze cursussen. De populariteit van de cursus is de afgelopen jaren flink toegenomen. U kunt zich aanmelden voor de cursus door een e-mail te sturen naar steunpuntoost@vvn.nl o.v.v. Opfriscursus Zevenaar. Vermeld in de e-mail uw naam, adresgegevens, geboortedatum en telefoonnummer. Telefonische informatie en/of aanmelden via: 0575 – 510 144.

Vanwege de grote belangstelling adviseren we u niet te lang te wachten met aanmelden.

U ontvangt 1 week voor aanvang van de cursus een bevestigingsbrief.

Oude nieuwsberichten