Hulp bij het invullen van uw belastingformulier

Binnenkort valt de blauwe envelop voor uw belastingaangifte 2015 weer op de deurmat. belastingenvelop
Hebt u moeite met het invullen van het aangifteformulier dan kunt u een beroep doen op de vrijwillige belastingadviseurs van de ouderenbonden.
Deze service is beschikbaar voor alle senioren van 60 jaar en ouder in de gemeente Zevenaar. De vrijwillige belastingadviseur komt bij u thuis om samen met u het aangifteformulier in te vullen.

Aanmelden
Wilt u gebruikmaken van deze service, dan moet u zich vooraf aanmelden bij Dicky Westerik van Caleidoz Welzijn.
Dit kan:
*   bij de balie locatie de Hooge Bongert, Hooge Bongert 3 in Zevenaar
*   per telefoon 0316 – 52 69 94
*   per email d.westerik@caleidoz.nl, met vermelding van  ‘hulp bij belastingaangifte  2015’ en uw naam,
adres en telefoonnummer.

Binnen 10 dagen neemt de vrijwillige belastingadviseur contact met u op om een afspraak te maken. U hoort vooraf welke gegevens nodig zijn voor uw belastingaangifte.

Kosten
Er zijn geen directe kosten verbonden aan het huisbezoek van deze belastingadviseur. Voor het invullen en insturen van de belastingaangifte wordt een vrijwillige onkostenvergoeding gevraagd.

 

Oude nieuwsberichten