Hulp bij invullen belastingformulier

belastingdienstIn februari komen weer de verzoeken van de belastingdienst om uw aangifte voor het jaar 2017 in te vullen en uiterlijk 1 mei 2018 in te zenden.

Van de ouderenbonden in de gemeente Zevenaar zijn jaarlijks een aantal belastinginvullers actief om senioren van 60 jaar en ouder hulp te bieden bij het invullen van de aangifte.

Mocht u van deze mogelijkheid nog niet eerder gebruik hebben gemaakt dan kunt u hierna informeren bij Caleidoz De Hooge Bongert 3 Zevenaar. Telefoonnummer 0316-526994.

Indien U vorig jaar al hulp heeft gehad bij het invullen, zou u dan met deze persoon weer contact op willen nemen?

Voor de aangifte van 2017 is een machtigingscode nodig die door de belastinginvuller wordt aangevraagd. Deze code krijgt u vervolgens toegestuurd. Zonder deze machtigingscode van u en, indien van toepassing, uw partner kan de belastinginvuller niets betekenen en moet er een nieuwe code worden aangevraagd.

Zodra u een afspraak met de belastinginvuller heeft gemaakt, verzoeken wij u de voor de aangifte benodigde gegevens op te zoeken en klaar te leggen.

Dat zijn o.a. :

  • De jaaroverzichten 2017 van uw AOW en van uw pensioen(en).
  • Gegevens van eventuele andere inkomsten
  • Een eventuele voorlopige aanslag 2017 en 2018.
  • Als u een eigen woning heeft, de gegevens van hypotheek en van de betaalde hypotheekrente.
  • De WOZ waarde van uw woning met peildatum 1-1-2016
  • De bankafschriften van uw bank/girorekening plus die van uw spaarrekening(en).
  • Rekeningen van uw uitgaven(voor zover u deze niet vergoed hebt gekregen) voor:  medicijnen op voorschrift van een arts   vervoer zoals reiskosten naar een huisarts of ziekenhuis, ook bij ziekenbezoek   extra gezinshulp  een dieet, indien u een verklaring hebt van de arts hulpmiddelen, m.u.v. brillen en lenzen  genees- en heelkundige hulp m.u.v. ooglaserbehandeling                                                                                                                                                                                                                               Wij helpen u graag. Namens alle Zevenaarse belastinginvullers, Theo van Pomeren.

 

Oude nieuwsberichten