Mantelzorg: Bezoek- en OpvangService (BOS)

Dagelijks belast  zijn met de zorg voor een partner of familielid met bijvoorbeeld dementie, is erg zwaar. Iedereen heeft behoefte aan ontspanning. Daarom kunnen mantelzorgers in de gemeente Zevenaar een beroep doen op de Bezoek- en Opvang Service (BOS) van Caleidoz. Met deze ondersteuning wil Caleidoz een bijdrage leveren aan het zolang mogelijk zelfstandig  thuis wonen van de zorgvrager.

Wat we doen
Om de mantelzorger te ondersteunen, houden vrijwilligers van de BOS degene die zorg nodig heeft (dat kan zijn de partner, vader of moeder van de mantelzorger)  thuis gezelschap. Hierdoor krijgt de mantelzorger de mogelijkheid iets voor zichzelf te ondernemen. Het gaat om structurele ondersteuning van een vaste vrijwilliger. In overleg worden er afspraken gemaakt over de duur en de intensiteit van de inzet.

Waarin we speciaal zijn
Als wij worden ingeschakeld, dan kunnen de zorgvrager en zijn mantelzorger er op rekenen dat:

  • zolang als gewenst, wekelijks of één keer per veertien dagen, ondersteuning wordt geboden in de thuissituatie;
  • maatwerk geleverd wordt, een passende vrijwilliger voor uw situatie;
  • zoveel mogelijk dezelfde vrijwilliger ingezet wordt;
  • deze vrijwilliger alle tijd en aandacht heeft voor zowel de zorgvrager als mantelzorger.

Aanmelden
Zoekt u zorg voor uw naaste of heeft uzelf zorg nodig dan kunt u contact opnemen met Frank Godschalk, consulent van de Bezoek- en Opvang Service. Hij onderneemt actie om een  passende oplossing voor uw vraag te vinden.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruikmaken van de Bezoek- en Opvang Service.

Over onze vrijwilligers
Onze vrijwilligers worden periodiek geschoold in het omgaan met dementie en andere (chronische) ziektebeelden. Ze zijn geduldig, integer en kunnen zich inleven in uw situatie. De vrijwilligers worden ondersteund en begeleid door de beroepskracht van Caleidoz.

Consulent Bezoek en OpvangService

Frank Godschalk
E-mail: mantelzorg@caleidoz.nl
Tel.: 0316 – 243294
Mob: 06 – 206 355 63