Mantelzorg: Mantelzorgbijeenkomst

De invulling van de mantelzorgbijeenkomsten gaat in 2016 veranderen. De focus ligt op het meer bespreekbaar maken van mantelzorg en de (h)erkenning van mantelzorgers. Er worden twee mantelzorgbijeenkomsten georganiseerd met actuele thema’s die voor een grote groep mantelzorgers interessant zijn. De reguliere mantelzorgsalons komen hiermee te vervallen.