Mantelzorg: Dagbesteding

Activiteiten zijn voor ouderen belangrijk, omdat ze het dagelijkse leven zin, inhoud, plezier en ontspanning geven. Caleidoz heeft, naast vele (inloop)activiteiten, drie vormen van dagbesteding. Hieronder vindt u meer informatie daarover.

Dagbesteding De Hooge Bongert (met indicatie)
De dagbesteding verzorgt een gezellige zinvolle dag voor u en het biedt de mogelijkheid om contacten te leggen met leeftijdsgenoten. Tussen de middag wordt er samen (warm) gegeten. Na het eten is er de mogelijkheid even te rusten in een aparte ruimte. De dagbesteding valt onder de Wmo, voor deelname is een indicatie noodzakelijk.

Het dagprogramma bestaat uit een gevarieerd activiteitenaanbod zoals:

  • Creatieve handvaardigheid
  • Bewegen voor ouderen
  • Handwerken
  • Gezelschapsspellen
  • Educatieve activiteiten (o.a. themaspellen en quizzen)

Locatie en tijdstip
De Dagbesteding is gehuisvest in ontmoetingscentrum de Hooge Bongert in Zevenaar. Wij zijn dagelijks geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur, behalve op zondag. Afhankelijk van de indicatie kunt u één, twee, drie of vier dagen per week deelnemen aan ons programma. Indien nodig kan vervoer geregeld worden. U kunt een keer langs komen om te kijken of het wat is voor u! Laat dit even van te voren weten en dan zorgen we dat de koffie klaar staat.

Kosten
Het verblijf op de Dagbesteding valt onder de WMO. U betaalt, afhankelijk van het inkomen, een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Dit gaat buiten de Dagbesteding om.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u dagelijks tussen 12.00 uur -14.00 uur bellen via 0316-526 666. Of stuur een e-mail naar dagbesteding@caleidoz.nl

Dagbesteding de Maatjes (zonder indicatie)
De dagbesteding De Maatjes  is voor ouderen die in de gemeente Zevenaar wonen die om welke reden dan ook, tijdelijk of blijvend, dreigen te vereenzamen. Voor dagbesteding De Maatjes is geen indicatie nodig. U wordt zo nodig gehaald en gebracht door de Plusbus.

Wat houdt een dagbestedingsprogramma in?
‘s Morgens zijn er verschillende soorten bewegingsactiviteiten en ‘s middags worden activiteiten aangeboden afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de groep. Het kan gaan om educatieve, creatieve of muzikale bezigheden. Tussen de middag wordt er samen (warm) gegeten.

Dagbesteding De Maatjes is een opstap om weer deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Samen met u bekijkt de activiteitenbegeleider  wat de mogelijkheden voor u zijn. Onze activiteitenbegeleiders worden ondersteund door vrijwilligers zodat er ruimte is voor extra persoonlijke aandacht en we in kunnen spelen op individuele wensen.

Locatie en tijdstip
Elke vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in Cultureel Centrum De Maatjes, Kardinaal de Jongstraat 4, 6904 BE in Zevenaar. Telefoon: 0316 – 330 404 (vrijdag tussen 12.00 – 14.00 uur)

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de dagbesteding De Maatjes, behalve de eigen bijdrage voor de maaltijd.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de ouderenadviseur van Caleidoz. (0316-243 200 of mail naar c.hovers@caleidoz.nl )
U kunt ook eerst een afspraak  maken om vrijblijvend te komen kijken of het iets voor u is. U kunt de Dagbesteding dagelijks tussen 12.00 uur -14.00 uur bellen via 0316-526 666. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carla Bos c.bos@caleidoz.nl

Huiskamer Selamat Datang (zonder indicatie)
Huiskamer Selamat Datang is een dagbesteding die speciaal bedoeld is voor mensen met een Molukse/Indische achtergrond. De deelnemers moeten ouder zijn dan 70 jaar en nog zelfstandig wonen in de gemeente Zevenaar. De dagbesteding valt onder de Wmo, voor deelname is géén indicatie nodig. Deelname aan de dagbesteding is gratis, de warme maaltijd kost € 6,–.

Wat houdt Het Huiskamerproject in?
De dag begint gezamenlijk met een kop koffie of thee. Daarna wordt er, in overleg met de groep deelnemers, een activiteit gekozen. Tussen de middag is de mogelijkheid om samen (warm) te eten. De dag wordt geleid door deskundige vrijwilligers onder toezicht van een professionele activiteitenbegeleider.

Locatie en tijdstip
Selamat Datang is elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur in de Hoge Bongert. U moet zelf voor vervoer zorgen.

Meer informatie/aanmelden
Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u conttact opnemen met Lidwien van Looyengoed 316-526 994 of mail naar l.vanlooyengoed@caleidoz.nl