Mantelzorgcompliment van de gemeente

De gemeente  Zevenaar waardeert  de inzet van mantelzorgers dit jaar met cadeaubonnen van “De Stad In”.   Een mantelzorgerlogo gemeente Zevenaar komt in aanmerking voor het mantelzorgcompliment als hij of zij :

  • in 2017 minimaal 3 maanden aaneengesloten mantelzorg verleende
  • voor minimaal 8 uur per week
  • de zorg onbetaald verleende

Mensen die hiervoor in aanmerking komen kunnen dit schriftelijk aanvragen. Voor meer informatie, kijk op www.zevenaar.nl/mantelzorg

Oude nieuwsberichten