ouderen

Een team van deskundige medewerkers en vrijwilligers organiseert diverse activiteiten. Ook verlenen zij allerlei diensten aan inwoners van gemeente Zevenaar die extra ondersteuning nodig hebben. Daarbij kan het gaan om informatie en advies op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Maar ook om een luisterend oor, praktische hulp, begeleiding en structuur bij het invullen van een zinvolle dagbesteding of deelname aan het maatschappelijk gebeuren.

Alle 55-plussers uit de gemeente Zevenaar kunnen bij ons deelnemen aan de activiteiten die georganiseerd worden op de Hooge Bongert of elders.

Een greep uit de activiteiten op de Hooge Bongert: (dames) biljarten, sjoelen, computeren, bingo, koersbal, klaverjassen, darten, yoga, bridgen, solokaarten, schaken, gymnastiek, Engelse les. Ook is er de mogelijkheid om een afspraak te maken met de dames- of herenkapster en de pedicure.

Buiten de Hooge Bongert kunt u op diverse locaties deelnemen aan Meer Bewegen Voor Ouderen (MBvO). In het Lentebad is op maandagmiddag een speciaal zwemuur en in het Sociaal Cultureel Centrum De Maatjes is elke donderdagmiddag een Open Tafel. Bekijk de maandkalender om te zien wat er zoal te doen is.

Contactpersoon

Patricia Groenenstijn, Telefoon: 0316-526994 / E-mail: p.groenenstijn@caleidoz.nl

Overige activiteiten en diensten

 

Het Alzheimercafé

Het Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen met dementie, en hun partners, familieleden en vrienden. Ook professionals zijn van harte welkom. Op deze avond worden gastsprekers uitgenodigd en u kunt met elkaar praten over dingen die je meemaakt, over dementie en over de mogelijkheden voor hulp en dienstverlening. Het Alzheimer Café is elke 4e dinsdag van de maand, vanaf 19.00u, op locatie de Hooge Bongert. In juli, augustus en december is er geen Alzheimer Café. De toegang is gratis  en opgeven voor deelname is niet noodzakelijk. Het eerste kopje koffie is van het huis.

Contact

 Telefoon: 0316-243 204 / e-mail naar  info@caleidoz.nl

]

Bezoek- en opvangservice (BOS)

Vrijwilligers ondersteunen mantelzorgers

Dagelijks belast  zijn met de zorg voor een partner of familielid met bijvoorbeeld dementie, is erg zwaar. Iedereen heeft behoefte aan ontspanning. Daarom kunnen mantelzorgers in de gemeente Zevenaar een beroep doen op de Bezoek- en Opvang Service (BOS) van Caleidoz.

Wat we doen
Om de mantelzorger te ondersteunen, houden vrijwilligers van de BOS degene die zorg nodig heeft thuis gezelschap. Hierdoor krijgt de mantelzorger de mogelijkheid iets voor zichzelf te ondernemen. Het gaat om structurele ondersteuning van een vaste vrijwilliger. In overleg worden er afspraken gemaakt over de duur en intensiteit van de inzet. Met deze ondersteuning wil Caleidoz een bijdrage leveren aan het zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen van de zorgvrager.

Waarin we speciaal zijn
Als wij worden ingeschakeld, dan kunnen de zorgvrager en zijn mantelzorger er zeker van zijn dat:

 • zolang als gewenst, wekelijks of één keer per veertien dagen, ondersteuning wordt geboden in de thuissituatie;
 • maatwerk geleverd wordt, een passende vrijwilliger voor uw situatie;
 • zoveel mogelijk dezelfde vrijwilliger ingezet wordt;
 • deze vrijwilliger alle tijd en aandacht heeft voor zowel de zorgvrager als mantelzorger.

Bij de bezoek- en opvangservice ‘werken’ getrainde bezoekvrijwilligers die zijn gespecialiseerd in de omgang met dementerenden en chronisch zieken. Caleidoz biedt zorgbemiddeling en begeleiding van het bezoekwerk door een professional. Met deze ondersteuning wil Caleidoz een bijdrage leveren aan het zolang mogelijk zelfstandig  thuis wonen van de hulpbehoevende.

Aanmelden
Zoekt u zorg voor uw naaste of heeft uzelf zorg nodig dan kunt u contact opnemen met Frank Godschalk, consulent van de Bezoek- en Opvang Service. Hij onderneemt actie om een  passende oplossing voor uw vraag te vinden.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruikmaken van de Bezoek- en Opvang Service.

Over onze vrijwilligers
Onze vrijwilligers hebben de basiscursus ‘Omgaan met dementie’ gevolgd en worden regelmatig bijgeschoold. Ze kunnen zich inleven en aanpassen aan de situatie van een ander en handelen discreet. De vrijwilligers worden ondersteund en begeleid door de beroepskracht  van Caleidoz.

Contactpersoon
Patricia Groenenstijn telefoon: (0316) 243 294/ e-mail: BOS-Project@caleidoz.nl

Bezoekdienst weduwen en weduwnaars

Het overlijden van een partner is een aangrijpende gebeurtenis. Als nabestaande heb je behoefte aan steun, steun die meestal komt van familieleden of vrienden.
Na enige tijd wordt de extra aandacht minder terwijl de behoefte om over het verlies te praten, blijft bestaan.

Praten met mensen die je begrijpen, omdat ze uit eigen ervaring weten wat het is om je partner te verliezen. Om die hulp en steun te bieden is de Bezoekdienst opgezet.

Wat houdt de Bezoekdienst in?
De Bezoekdienst heeft tot doel weduwen en weduwnaars te ondersteunen in de rouwfase. Deze ondersteuning wordt
geboden door een vrijwilliger die één of twee keer in de maand op bezoek komt om te praten over wat er allemaal op je af komt en wat je als gevolg daarvan doormaakt. In principe komt de vrijwilliger van de bezoekdienst tien keer bij u thuis.

Voor wie is de Bezoekdienst bestemd?
De Bezoekdienst biedt ondersteuning aan weduwen en weduwnaars uit de gemeente Zevenaar. Meestal start de dienst drie tot zes maanden na het overlijden van de partner.

Hoe werkt de Bezoekdienst?
De gemeente Zevenaar maakt nabestaanden attent op de Bezoekdienst. Via de antwoordkaart kunt u aangeven dat u belangstelling hiervoor hebt. Vervolgens neemt de coördinator telefonisch contact met u op. Als blijkt dat er behoefte bestaat om van de dienst gebruik te maken, wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsbezoek van de vrijwilliger. Met haar spreekt u af wanneer en hoe vaak u bezocht wil worden.

Over onze vrijwilligers
De vrijwilligers worden ondersteund en begeleid door de beroepskracht van Caleidoz.

Wilt u meer informatie over de bezoekdienst of heeft u belangstelling om vrijwilliger te worden, dan kunt u contact opnemen met Patricia Groenenstijn – Coördinator.
Telefoon                    : 0316-24 32 94
Email                         : p.groenenstijn@caleidoz.nl

Computersoos

De Senioren Computersoos Zevenaar is voor inwoners van de gemeente Zevenaar, die de mogelijkheden willen leren kennen van een computer.

Wat heeft u nodig?
Belangstelling en…..de durf om over de drempel te stappen.

De voordelen 
 • U hoeft zich niet aan te melden
 • U hoeft niet over een computer te beschikken
 • Uw opleidingsniveau is niet belangrijk
 • Geen aanschaf studieboeken nodig
 • Persoonlijke begeleiding in uw eigen tempo

Wat kunt u doen?
Verken de wereld via internet, mail met uw kleinkinderen of speel een spelletje kaart. Er is kennis over diverse operating systemen (waaronder de Mac), de verschillende versies van Office, maar ook over foto- en filmbewerking en het downloaden van films en muziek. Op de computersoos kunt u het allemaal uitproberen

Hebt u zelf een laptop breng die dan mee, de vrijwilligers van de Senioren Computersoos Zevenaar helpen u om alle mogelijkheden (nog) beter te leren kennen.

Waar en wanneer?

 • De Hooge Bongert 3
 • Iedere maandag-, dinsdag– en woensdagmiddag tussen 13.30 en 16.40 uur minimaal een uur achter één van de computers

De middag is verdeeld in 3 perioden:

 • 13.30 – 14.30 uur
 • Koffiepauze
 • 14.40 – 15.40 uur
 • 15.40 – 16.40 uur

Wat kost het ?
Euro 2,00 (inclusief koffie of thee)

Voor meer informatie kijk op:  www.sooszevenaar.nl of mail naar sooscomputer@gmail.com 

Dagbesteding De Hooge Bongert

De Dagbesteding is voor zelfstandig wonende ouderen in de gemeente Zevenaar die een lichte beperking hebben waardoor zij niet (meer) kunnen deelnemen aan reguliere activiteiten.

Wat doet de Dagbesteding?
Bij de Dagbesteding kunt u samen met leeftijdsgenoten een zinvol dagprogramma te volgen. Ons programma bestaat uit stimulerende en activerende activiteiten, zoals bewegen voor ouderen en geheugentraining. Wij bieden ook elke dag creatieve en ontspanningsactiviteiten aan. Daarnaast wordt er gezorgd voor een warme maaltijd en vervoer. Tussen de middag is er gelegenheid om te rusten.

Onze activiteitenbegeleiders worden ondersteund door vrijwilligers zodat er ruimte is voor extra persoonlijke aandacht en we in kunnen spelen op individuele wensen.

Waar?
De Dagbesteding is gehuisvest in ontmoetingscentrum de Hooge Bongert in Zevenaar. Wij zijn dagelijks geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur, behalve op zondag. Afhankelijk van de indicatie kunt u één, twee, drie of vier dagen per week deelnemen aan ons programma.

Wanneer?

 • Als u in een vertrouwde, fijne omgeving nieuwe contacten op wil gaan bouwen en samen activiteiten wil doen.
 • Als u een gestructureerd programma nodig heeft dat in een persoonlijke behoefte voorziet.
 • Als u de mantelzorger wilt ontlasten.

Hoe kan ik me aanmelden?
Voor de Dagbesteding is een indicatie vereist van de WMO.

U kunt ook eerst contact opnemen met Caleidoz Dagbesteding, om een afspraak te maken om vrijblijvend te komen kijken of het iets voor u is. U kunt de Dagbesteding dagelijks tussen 12.00 uur -14.00 uur bellen via 0316-526 666. Of stuur een e-mail naar dagbesteding@caleidoz.nl

Wat zijn de kosten?
Het verblijf op de Dagbesteding valt onder de WMO. U betaalt, afhankelijk van het inkomen, een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Dit gaat buiten de Dagbesteding om.

Dagbesteding de Maatjes

De dagbesteding De Maatjes  is voor ouderen die in de gemeente Zevenaar wonen die om welke reden dan ook, tijdelijk of blijvend, dreigen te vereenzamen.
Voor dagbesteding De Maatjes is geen indicatie nodig. U wordt zo nodig gehaald en gebracht door de Plusbus.

Wat doet de dagbesteding?
‘s Morgens staan de activiteiten in het teken van beweging.  Tussen de middag wordt er gezamenlijk warm gegeten.
In de middag variëren de activiteiten, afgestemd op uw behoefte en wensen. 

“Ouder worden is leuk maar oud zijn is minder.”
Het netwerk van familie en vrienden wordt kleiner, kinderen en kleinkinderen hebben het druk met werk of wonen ver weg. Ook kan door  onze snel veranderende maatschappij het gevoel ontstaan dat men geen grip meer heeft op het leven. Of de energie en lust ontbreken om iets te ondernemen. Al met al redenen die kunnen leiden tot een sociaal isolement.

Dagbesteding De Maatjes is een opstap om weer deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Samen met u bekijkt de activiteitenbegeleider  wat de mogelijkheden voor u zijn. Onze activiteitenbegeleiders worden ondersteund door vrijwilligers zodat er ruimte is voor extra persoonlijke aandacht en we in kunnen spelen op individuele wensen.

Activiteiten zijn voor ouderen belangrijk, omdat ze het dagelijkse leven zin, inhoud, plezier en ontspanning geven.

Wanneer?

 • Als u denkt dat deze dagbesteding kan helpen om uw sociale netwerk te vergroten.
 • Als u een gestructureerd programma nodig heeft dat in een persoonlijke behoefte voorziet.
 • Als u in een vertrouwde en rustige omgeving nieuwe contacten wil gaan opbouwen.

Waar en wanneer?
Elke vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in Cultureel centrum “De Maatjes” Kardinaal de Jongstraat 4 6904 BE Zevenaar
Telefoon: 0316 – 330 404 (vrijdag tussen 12.00 – 14.00 uur)

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de dagbesteding De Maatjes, behalve de eigen bijdrage voor de maaltijd.

Aanmelden
U kunt een afspraak  maken om vrijblijvend te komen kijken of het iets voor u is. De Dagbesteding is hiervoor dagelijks bereikbaar tussen 12.00 uur -14.00 uur  via 0316-526 666.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carla Winters, c.winters@caleidoz.nl

Huiskamer Selamat Datang

U wilt ook bij het ouder worden zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen maar merkt wel
• dat alles niet meer zo vanzelfsprekend gaat
• de dagelijkse handelingen de nodige energie kosten
• het ontmoeten van anderen steeds moeilijker wordt
U vindt dat juist die ontmoeting en het samen actief zijn u een waardevolle invulling van de dag geeft.

Dan is het huiskamerproject Selamat Datang misschien iets voor u.

Wat houdt de huiskamer in?
De huiskamer Selamat Datang bied van 10.00 tot 15.30 uur groepsgewijs dagbesteding aan door deskundige vrijwilligers. De ochtend begint met koffie of theedrinken. Daarna wordt er in overleg met de deelnemers een activiteit gekozen zoals: een spel, gym of geheugen training.

Tussen de middag kunt u samen met de andere deelnemers genieten van een warme maaltijd. In de middag zullen de activiteiten variëren en wordt er gekeken waar u behoefte aan heeft en wat er mogelijk is.

Voor wie is de huiskamer bedoeld?
De huiskamer is bedoeld voor Nederlands Indische en Molukse ouderen vanaf 70 jaar die nog zelfstandig wonen.

Waar en wanneer?
Elke donderdag van 10.00 tot 15.30 uur in het Ontmoetingscentrum De Hooge Bongert
De Hooge Bongert 3 6903 DA Zevenaar

Wat zijn de kosten?
Er wordt een bijdragen gevraagd van € 6,50 per dag per persoon, inclusief koffie/thee en een warme maaltijd.

Vervoer?
U dient zelf voor vervoer te zorgen.

Geïnteresseerd?
U kunt uzelf aanmelden, maar ook uw partner, huisarts, thuiszorgorganisatie of een andere verwijzer kunnen dit doen. Na de aanmelding bekijkt de activiteitenbegeleider samen met u of u in aanmerking komt voor deelname aan de huiskamer. De dagbesteding valt onder de Wmo, voor deelname is géén indicatie nodig.

Meer informatie / aanmelden?
Lidwien van Looyengoed E-mail: l.vanlooyengoed@caleidoz.nl

Formulierenbrigade

Het is niet makkelijk om rond te komen van een laag inkomen. Vaak komt u wel in aanmerking voor allerlei regelingen maar is het u niet duidelijk waar u recht op hebt. De formulierenbrigade kan u hierbij helpen.

Voor wie?
De formulierenbrigade richt zich op inwoners van de gemeente Zevenaar met een laag inkomen (120% van het sociaal minimum) en met weinig of geen vermogen. Er is speciale aandacht voor ouderen, allochtonen en gezinnen met jonge kinderen.

Doel
Het doel van de formulierenbrigade is het opsporen en terugdringen van het niet-gebruik van voorzieningen door mensen met een laag inkomen. Caleidoz Welzijn coördineert dit project waarin wij samenwerken met STMR-Sociaal Raadsliedenwerk.

De formulierenbrigade

 • Kent de regelingen
 • Helpt uw financiële situatie verbeteren
 • Ondersteunt met het invullen van formulieren
 • Is helemaal gratis

Vrijwilligers Formulierenbrigade
De formulierenbrigade bestaat uit een groep geschoolde vrijwilligers die samen met u uitzoeken voor welke regelingen en voorzieningen u in aanmerking komt.
Het gaat bijvoorbeeld om toeslagen, korting, kwijtschelding van lasten en belastingteruggave. Ook helpen zij u om deze regelingen aan te vragen.

De vrijwilligers komen bij u thuis. De hulp is gratis en kan u veel opleveren, dus maak er gebruik van.

Waar kunt u aan denken?

 • Huur- en zorgtoeslag
 • Kwijtschelding voor zuiveringslasten en gemeentelijke belastingen
 • Bijzondere bijstand
 • Belastingteruggave
 • Regelingen voor schoolgaande kinderen
 • Individuele inkomenstoeslag
 • Gelrepas

Contactpersoon
Moniek Vossebeld (0316)-243204 m.vossebeld@caleidoz.nl

Geheugenspreekuur

Voor iedereen die vragen of twijfels heeft over het geheugen of aanverwante klachten. Het kan gaan om uw klachten of die van iemand uit uw omgeving. U kunt zonder afspraak terecht bij het open spreekuur. Samen met een deskundige van GGNet wordt uw vraag nader bekeken en krijgt u een vrijblijvend advies. Er kan ook een geheugentest worden afgenomen.

Waar en wanneer
Iedere 2 de woensdag van de maand, van 10.00 uur tot 11.00 uur op de Hooge Bongert.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u van maandag t/m vrijdag bellen met  Judith Pelgrom of Christel Hovers, tel. 0316-243 204. U kunt ook een email sturen naar info@caleidoz.nl

Maaltijdvoorziening

De maaltijdvoorziening is een service waarbij u kunt kiezen uit een ruim assortiment diepvries maaltijden. De maaltijden zijn dusdanig bereid en shock gevroren dat de voedingswaarde optimaal is. De bestelling wordt aan huis bezorgd.

Voor wie bestemd?
Maaltijdvoorziening van Caleidoz is bedoeld voor mensen die niet (meer) in staat zijn zelf een maaltijd te bereiden. De service dient ter ondersteuning van de zelfredzaamheid.

Bestelling en bezorging
U maakt een keuze uit de gratis catalogus en geeft uw bestelling voor maandagmorgen 11.00 uur door aan de afdeling maaltijdvoorziening.
De maaltijden worden op donderdag door onze  vrijwilligers aan huis bezorgd bij klanten die in de gemeente Zevenaar wonen. Zij nemen eventueel ook de bestellijst voor de volgende keer mee. Als u buiten de gemeente Zevenaar woont, kunt u donderdag vanaf 10.00 uur de maaltijdbestelling ophalen in ontmoetingscentrum De Hooge Bongert.

Maaltijden bereiden en bewaren
De diepvries maaltijd kan rechtstreeks vanuit de vriezer  in de magnetron. Verwarm de maaltijd 10 minuten, hierdoor krijgt het eten kans om na te garen. De maaltijden moeten in de vriezer bewaard  worden.

Hebt u belangstelling?
Laat u eens vrijblijvend informeren. De afdeling maaltijdvoorziening is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 – 16.00 uur via telefoonnummer 0316-243 202.

Natuurlijk bent u ook welkom op ons kantoor.
Caleidoz Welzijn, De Hooge Bongert 3, 6903 DA Zevenaar Tel. 0316-526 994

 

Meer bewegen voor ouderen (MBVO)

Meer bewegen houdt u fit!
Bewegen levert een bijdrage aan uw gezondheid en houdt uw geest jong. Meer Bewegen Voor Ouderen is ontwikkeld om ouderen op een verantwoorde manier in beweging te krijgen en te houden. Door een speciaal lesprogramma en professionele begeleiding kan iedereen meedoen. Naast het bezig zijn met bewegen staan gezelligheid en het ontmoeten van leeftijdsgenoten centraal.
Kom eens kijken wat Caleidoz u te bieden heeft en doe vrijblijvend mee met een proefles!

ZWEMMEN
Docent                 :Wilma Verhoeven
Kosten:                :€ 30,- per halfjaar
Locatie:               :Het Lentebad, Maandagmiddag 14.30 uur

YOGA
Docent                :Anju Gaur en Anne Hendriks
Kosten                :€ 30, – per kwartaal
Locatie                :De Hooge Bongert, Maandag 9.20 uur en 10.30 uur
Locatie                :De Maatjes, Woensdag 11.00 uur en 12.15 uur

GYMNASTIEK
Docent               :Thea Koster
Kosten               :€ 20,- per kwartaal
Locatie               :De Hooge Bongert, Dinsdag 10.00 uur en 11.00 uur
Locatie               :De Maatjes, Maandag 09.00 uur en Woensdag 9.00 uur en 10.00 uur
Locatie              :Ons Huis, Dinsdag 9.00 uur, Donderdag 10.30 uur  en Vrijdag 10.15 uur
Locatie              :Pelgromhof, Donderdag 13.15 uur
Locatie              :Kulturhus Babberich, Vrijdag 11.30 uur

Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met: Anneke Hendriks,
De Hooge Bongert 3, 6903 DA Zevenaar Telefoon (0316) 526 994 of  a.hendriks@caleidoz.nl

Ontmoeting en activiteiten

Voor elk wat wils
In het ontmoetingscentrum De Hooge Bongert kan een ieder uit de gemeente Zevenaar dagelijks deelnemen aan verschillende activiteiten zoals: (dames)biljarten, sjoelen, computeren, bingo, koersbal, klaverjassen, darten, yoga, gymnastiek, bridgen, schaken, open tafel, tai chi. Maar ook buiten het ontmoetingscentrum bieden we activiteiten zoals bowlen, zwemmen, fietsen, een tour met de scootmobiel.

 • Elke maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag is er een computersoos voor senioren.
 • Verspreid over diverse locaties kunt u deelnemen aan Meer Bewegen Voor Ouderen. In het Lentebad is er voor senioren op maandagmiddag een speciaal zwemuurtje
 • Creatieve mensen kunnen terecht bij de Welfare club. En wat te denken van gezellig samen wenskaarten maken?
 • Op maandagochtend is het in De Hooge Bongert gezellig koffie drinken tijdens het koffie-uurtje van Aangenaam.
 • Voor mensen die alleen zijn en graag samen een activiteit ondernemen organiseert Caleidoz eens per twee maanden een ontmoetingsmiddag: het Trefpunt Alleengaanden.

Wilt u meedoen?
Kom dan geheel vrijblijvend naar het ontmoetingscentrum De Hooge Bongert en wij vertellen u wanneer er welke activiteiten zijn. Elke maand staat er een pagina van Caleidoz in Het Gemeente Nieuws met een overzicht van de activiteiten.

OPENINGSTIJDEN DE HOOGE BONGERT

Maandag t/m  vrijdag:   08.30 tot 12.00 uur en 13.30 tot 17.00 uur
Zaterdag:                             13.30 tot 16.00 uur

Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met: patricia Groenenstijn,
De Hooge Bongert 3, 6903 DA Zevenaar Telefoon (0316) 526 994 of p.groenenstijn@caleidoz.nl

Open Tafel

Gezellig samen eten…Er zijn mensen die het niet prettig vinden om alleen   te eten. Daarom organiseren we op verschillende locaties een Open Tafel, een plek waar u kunt aanschuiven om in een ontspannen sfeer samen te genieten van een warme maaltijd.

Waar en wanneer

 • De Hooge Bongert Zevenaar, woensdag 12.15 uur en zaterdag 12.45 uur.
 • Cultureel Centrum De Maatjes Zevenaar, donderdag 12.30 uur.
 • Dorpshuis De Meent Angerlo, dinsdag 12.30 uur (even week).
 • Kulturhus  De Brede Blik Giesbeek, donderdag 17.00 uur (oneven week).
 • De Borg Babberich, dinsdag 12.00 uur (oneven week)

Voor wie?

De Open Tafel is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Zevenaar die uitkijken naar gezelligheid tijdens het eten.

Het menu

Bij de Open Tafel wordt een smakelijke en  verantwoorde combinatie van soep, hoofdgerecht en toetje geserveerd aan een gezellig gedekte tafel.   Iedereen bepaalt voor zichzelf de grootte van de portie.
De prijs voor een 3 gangen menu met vers bereide soep,  een smakelijk hoofdgerecht en een heerlijk toetje is per locatie vastgesteld.

Aanmelden:

Wilt u een keer wilt mee-eten, meldt u zich dan minimaal één dag van tevoren aan bij De Hooge Bongert
telefoon 0316- 52 69 94. Wij houden dan rekening met uw komst.

Heeft u belangstelling ?

Meldt u aan en laat u verrassen. Een keer mee-eten verplicht u verder tot niets.

Ouderenadviseur

Bij de ouderenadviseur kunt u terecht met alle hulpvragen die met het ouder worden te maken hebben. De ouderenadviseur kijkt samen met u welke hulp er  nodig is  en hoe u die kunt krijgen. Vragen die regelmatig gesteld worden aan de ouderenadviseur gaan over:

 • Afhankelijk worden
 • Eenzaamheid
 • Eten koken
 • Financiële regelingen
 • Inkomen
 • Tijdbesteding
 • Vergeetachtigheid
 • Vervoer
 • Woonruimte

Als een hulpvraag niet direct is op te lossen dan kunt u een afspraak met de ouderenadviseur maken. Deze afspraak kan op kantoor in De Hooge Bongert of bij u thuis plaatsvinden.

Spreekuur

Op werkdagen tussen 8.30 en 9.30 uur kunt u de ouderenadviseurs Judith Pelgrom en Christel Knaven telefonisch bereiken op  (0316) 24 32 00. Tijdens het spreekuur kunt u ook zonder afspraak naar binnen lopen.

Vrijwillige hulpdienst

De Vrijwillige Hulpdienst verleent eenmalige of kortdurende diensten aan mensen die door ziekte, handicap of ouderdom, hulp nodig hebben.

Welke hulp biedt de hulp­dienst?

Vervoer, bijvoorbeeld van en naar:

 • ziekenhuis, verpleeghuis
 • huisarts, tandarts, dierenarts
 • kerkdienst
 • gemeentehuis, postkantoor en bank
 • ontmoetingscentra (zoals De Hooge Bongert, Pelgromhof, Liemerije)

En

 • boodschappen doen
 • kleine klusjes in en rondom huis

Wat doet de hulpdienst niet?

 • Klussen die meer dan drie uur in beslag nemen.
 • Werkzaamheden die door de verhuurder van de woning een erkend (installatie)bedrijf of gedaan moeten worden.

Vergoeding
De aanvrager betaalt een (onkosten) vergoeding aan de vrijwilliger voor de geleverde diensten.

Bereikbaarheid

De Vrijwillige Hulpdienst is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
via telefoonnummer 0316 – 341 410.

Ons adres:
Steenhuizen 6
6901JL Zevenaar

Vrijwilligers gezocht

De Vrijwillige Hulpdienst zoekt vrijwilligers die met hun eigen auto mensen willen rijden, kleine klusjes of lichte tuinwerkzaamheden willen doen.

Meld u aan als vrijwilliger! Of neem contact met ons op als u hulp nodig heeft.

Welzijn Thuis

Welzijn Thuis is …structuur geven aan de algemene dagelijkse activiteiten, voorkomen van isolement, helpen om weer mee te doen in de omgeving, helpen om zelf de problemen op te lossen en de regie te nemen in de besluitvorming. Eigenlijk is Welzijn Thuis hetzelfde als Dagbesteding, maar dan in een één op één relatie bij u thuis. Een activiteitenbegeleider komt,  meestal één keer in de week, op een afgesproken ochtend of middag,  bij u thuis om u te helpen met het oppakken van de zelfredzaamheid. Het doel is het dagelijkse leven wat meer inhoud en structuur te geven, wanneer het allemaal niet meer zo vanzelfsprekend is en u niet of te weinig een beroep kunt doen op mantelzorg.

Contactpersoon

Christel Knaven Telefoon: 0316-243200 / E-mail: info@caleidoz.nl