Directeur/bestuurder

Caleidoz wordt bestuurd door een directeur/bestuurder. Het toezicht op de algemene gang van zaken van de onderneming wordt uitgevoerd door een Raad van Toezicht.

Over de directeur/bestuurder:
Marlie Vennegoor is als directeur/bestuurder vanaf 1 juli 2010 (sinds de fusie) werkzaam bij Caleidoz. Voorheen was ze 10 jaar directeur van stichting Welzijn Ouderen.

Over de Raad van Toezicht:
De leden van de Raad van Toezicht worden geselecteerd op basis van portefeuilles te weten Er zijn 4 portefeuilles te weten financiën,  juridische zaken, P&O en inhoud alsook op affiniteit met de doelstellingen van Caleidoz. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt in verband met optimale kwaliteit gelet op voldoende spreiding van deskundigheid en diversiteit inzake relevant arbeidsverleden.

Leden Raad van Toezicht:

De heer H.J.M. Reimert         voorzitter
De heer J. Engelsman           personeel & organisatie
De heer B. Smalbraak           financiën
De heer J. Zandberg             juridische zaken
De heer P.G.J.M.Mulder

toezichthouders@caleidoz.nl