HKZ

HKZ logoCaleidoz Welzijn Zevenaar is volledig HKZ gecertificeerd! Dit betekent dat Caleidoz op een verantwoorde wijze diensten aan haar klanten levert, de kwaliteit van de geleverde diensten aan de gestelde eisen voldoet en dat de kwaliteit toetsbaar is.

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ-certificaat staat voor kwaliteit van de dienstverlening. Bij de toetsing wordt onder meer gelet op zaken als veiligheid, risicobeheersing, informatievoorziening, klantgerichtheid, medezeggenschap, controlemogelijkheden, privacy, de wijze van constateren en adequaat verwerken van verbeterpunten.

Naar de overheid toe kan met het certificaat aangetoond worden dat wordt voldaan aan de wettelijke verplichting om ‘verantwoorde zorg’ te leveren.

Caleidoz is een brede welzijnsorganisatie in de gemeente Zevenaar. Op de diverse locaties kunnen jeugd, jongeren, volwassenen en senioren terecht voor activiteiten, ondersteuning en begeleiding met betrekking tot welzijn.
Ouderenadviseurs, jongerenwerkers, activiteitenbegeleiders, mantelzorgondersteuners, medewerkers van de Vacaturebank vrijwilligers, de Maaltijdservice, de Vrijwillige Hulpdienst, de Bezoek en Opvangservice, docenten Meer Bewegen Voor Ouderen, begeleiding voor Culturele Minderheden en voor Weduwe en Weduwnaars vertegenwoordigen de organisatie om een ieder van dienst te zijn.