Medezeggenschap

Binnen Caleidoz is een personeelsvertegenwoordiging werkzaam. Zij vergaderen elke zes weken en hebben zes  keer per jaar een overlegvergadering met de bestuurder.