Missie en visie

Werken aan een evenwichtige lokale samenleving

ir. Marlie Vennegoor directeur-bestuurder

ir. Marlie Vennegoor
directeur-bestuurder

Het is onze missie om met alles wat we doen bij te dragen aan een evenwichtige lokale samenleving. We zijn ervan overtuigd dat deze kan ontstaan wanneer mensen zich erbij betrokken voelen en eraan kunnen bijdragen, vanuit zelfregie en op de best passende manier. Iedereen heeft zijn of haar medemens en de samenleving wat te bieden! We willen hieraan bijdragen vanuit een ‘hands on’- mentaliteit. Bij deze snelle tijd passen geen grote, meerjarige beleidsplannen.

Caleidoz heeft een sterke missie en visie, weet waaraan het wil bijdragen en wat partners van onze inzet verwachten. Vandaar ook de titel van dit stuk: beleidsvisie en –missie. We doen wat nodig is, met onze missie om bij te dragen aan een evenwichtige lokale samenleving steeds als vertrekpunt. Een samenleving waarin iedereen ertoe doet en waaraan iedereen wil en kan bijdragen.

U kunt de beleidsmissie en -visie 2016-2017 (pdf) downloaden.

Ontmoeting in woord en beeld
Samen (verder) werken aan ontmoetingsmogelijkheden. Caleidoz werkt samen met inwoners in de gemeenten Zevenaar en Doesburg aan allerlei passende vormen van ontmoeting. Vaak is Caleidoz ‘mogelijk maker’, waarbij het initiatief vanuit mensen zelf komt, soms initiëren we een activiteit zelf, omdat we een gedeelde behoefte zien. In het kwartaalblad van september 2016 leest u ontmoetingsactiviteiten als startmotor voor een rijker leven. U kunt het Caleidoz magazine ontmoeting (pdf) downloaden en het filmpje over de kracht van ontmoeting bekijken.

Informele zorg in woord en beeld
We willen het thema ‘informele zorg’ niet alleen op de agenda zetten, maar ook een gezicht geven. Of eigenlijk: drie gezichten. Kijk maar eens naar wat Sandra en Theo en Thea voor anderen, de samenleving en eigenlijk ook zichzelf betekenen. U kunt het filmpje bekijken. U kunt het Caleidoz magazine Informele Zorg (pdf) downloaden. 

Zelfstandig wonen in woord en beeld
Caleidoz werkt samen met inwoners in de gemeenten Zevenaar en Doesburg aan allerlei diensten en activiteiten om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het gaat om gezamenlijke activiteiten, activiteiten bij mensen thuis, zogenaamde ‘gemaksdiensten’, voorlichting, dagbesteding en specifieke ontmoetingsactiviteiten. Hiernaast presenteren we diensten en activiteiten die we in Doesburg en Zevenaar momenteel samen met vrijwilligers en inwoners vormgeven.
U kunt het Caleidoz magazine Zelfstandig wonen (pdf) downloaden.