Beleidsplan

Caleidoz heeft een sterke missie en visie, weet waaraan het wil bijdragen en wat partners van onze inzet verwachten. Vandaar ook de titel van dit stuk: beleidsvisie en –missie 2016 – 2017. We doen wat nodig is, met onze missie om bij te dragen aan een evenwichtige lokale samenleving steeds als vertrekpunt. Een samenleving waarin iedereen ertoe doet en waaraan iedereen wil en kan bijdragen.

U kunt de beleidsmissie en -visie 2016-2017 (pdf) downloaden