Tevredenheid

Het welzijnswerk staat de komende jaren voor de taak de werksoort te profileren. Het sociaal domein wordt als gevolg van diverse decentralisaties opgeschud en organisaties zoeken naar hun positie op het nieuwe speelveld. Financiers vragen welzijnsinstellingen in toenemende mate te laten zien wat ze doen, voor wie, met welke effecten en tegen welke kosten. Caleidoz zet in op kwaliteit als onderdeel van haar reguliere werkprocessen. Tevredenheidsonderzoek is één van de instrumenten die hiervoor wordt gebruikt.

KLANTEN BELONEN DIENSTVERLENING CALEIDOZ MET RAPPORTCIJFER 8,3

Caleidoz beoogt structureel de tevredenheid over haar aanbod te meten bij haar klanten. Met de uitkomsten kan het de prestaties en dienstverlening van de organisatie (verder) verbeteren.

Voorjaar 2016 heeft onderzoeksbureau Qrne, in samenspraak met medewerkers van Caleidoz, vragenlijsten kto 2016opgesteld waarmee de klanttevredenheid kon worden gemeten. Deze zijn door medewerkers uitgezet onder een willekeurig getrokken steekproef van de klanten. De resultaten zijn door Qr,ne verwerkt. De klanten hebben zich direct en anoniem kunnen uitspreken.

De klanten zijn tevreden tot  zeer tevreden over de dienstverlening en contacten met Caleidoz. U kunt een samenvatting van het Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (pdf) downloaden.

 

 

In 2015 is een partnertevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Bent u nieuwsgierig wat de samenwerkingspartners vinden van Caleidoz. partnertevredenheid
Download dan het partner tevredenheidsonderzoek (pdf, 519 kb)