volwassenen / nieuwkomers

 

Een team van deskundige medewerkers en vrijwilligers organiseert diverse activiteiten. Ook verlenen zij allerlei diensten aan inwoners van Zevenaar die extra ondersteuning nodig hebben. Daarbij kan het gaan om informatie en advies, een luisterend oor, praktische hulp, begeleiding en structuur bij het invullen van een zinvolle dagbesteding of deelname aan het maatschappelijk gebeuren.

Wij geven informatie, advies en ondersteuning op het terrein van wonen, welzijn, vreemdelingenwetgeving, geldzaken, zorg en dergelijke aan nieuwkomers, oudkomers en vluchtelingen die in de gemeente Zevenaar wonen. U krijgt van ons praktische ondersteuning bij  het invullen van formulieren en aanvragen van voorzieningen of bijvoorbeeld het vinden van een school voor uw kinderen of een woning.

 

 

 

Activiteiten en diensten

 

Bezoek- en opvangservice (BOS)

Bij de bezoek- en opvangservice ‘werken’ getrainde bezoekvrijwilligers die zijn gespecialiseerd in de omgang met dementerenden en chronisch zieken. Caleidoz biedt zorgbemiddeling en begeleiding van het bezoekwerk door een professional. Met deze ondersteuning wil Caleidoz een bijdrage leveren aan het zolang mogelijk zelfstandig  thuis wonen van de hulpbehoevende. Onze vrijwilligers hebben de basiscursus ‘Omgaan met dementie’ gevolgd en worden regelmatig bijgeschoold. Ze kunnen zich inleven en aanpassen aan de situatie van een ander en handelen discreet. De vrijwilligers worden ondersteund en begeleid door de beroepskracht  van Caleidoz. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruikmaken van de Bezoek- en Opvang Service.

Wat we doen
Om de mantelzorger te ondersteunen, houden vrijwilligers van de BOS degene die zorg nodig heeft (dat kan zijn de partner, vader of moeder van de mantelzorger)  thuis gezelschap. Hierdoor krijgt de mantelzorger de mogelijkheid iets voor zichzelf te ondernemen. Het gaat om structurele ondersteuning van een vaste vrijwilliger.  In overleg worden er afspraken gemaakt over de duur en de intensiteit van de inzet.

Aanmelden
Zoekt u zorg voor uw naaste of heeft uzelf zorg nodig dan kunt u contact opnemen met Patricia Groenenstijn, consulent van de Bezoek- en Opvang Service. Zij onderneemt actie om een  passende oplossing voor uw vraag te vinden.

Contactpersoon
Patricia Groenenstijn telefoon: (0316) 243 294/ e-mail: mantelzorg@caleidoz.nl

Bezoekdienst weduwen en weduwnaars

Het overlijden van een partner is een aangrijpende gebeurtenis. Nabestaanden hebben behoefte aan steun, die meestal komt van familieleden of vrienden. Na enige tijd zal de extra aandacht echter afnemen terwijl de behoefte om te praten over je overleden partner blijft bestaan. Praten met mensen die je begrijpen, omdat ze uit eigen ervaring weten wat het is om een geliefde te verliezen. Caleidoz heeft een bezoekdienst opgezet, één à twee keer in de maand komt een vrijwilliger op bezoek en praat over het verlies en wat je als gevolg daarvan doormaakt. De bezoekdienst komt in principe tien keer.

Contactpersoon
Patricia Groenenstijn telefoon: (0316) 243 294/ e-mail: p.groenenstijn@caleidoz.nl 

Dagbesteding de Maatjes

Voor mensen die in de gemeente Zevenaar wonen en om welke reden dan tijdelijk of blijvend dreigen te vereenzamen is er in het Cultureel Centrum de Maatjes een dagbestedingsprogramma.

Wat houdt een dagbestedingsprogramma in?
‘s Morgens zijn er verschillende soorten bewegingsactiviteiten en ‘s middags worden activiteiten aangeboden afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de groep. Het kan gaan om educatieve, creatieve of muzikale bezigheden. Tussen de middag wordt er samen (warm) gegeten. De dag wordt geleid door een activiteitenbegeleider en vrijwilligers. De dagbesteding valt onder de Wmo, voor deelname is géén indicatie nodig. Deelname aan de dagbesteding is gratis, de warme maaltijd kost € 6,–.

Locatie en tijdstip

Elke vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in Cultureel Centrum De Maatjes, Kardinaal de Jongstraat 4, 6904 BE in Zevenaar. Indien nodig kan vervoer geregeld worden.

Heeft u belangstelling?

Heeft  u behoefte aan  een vertrouwde, rustige omgeving om  nieuwe contacten op te bouwen; voelt u zich prettig bij een gestructureerd dagprogramma? Neem dan contact op met Carla Bos, telefoonnummer: 0316 – 52 66 66 op maan- en dinsdag tussen 12.00 en 14.00 uur of tussen 16.00 en 17.00 uur. Samen met u wordt bekeken wat de mogelijkheden voor u zijn.

Formulierenbrigade

Het is niet gemakkelijk om rond te komen van een laag inkomen. Vaak komt u wel in aanmerking voor allerlei regelingen maar is het u niet duidelijk waar u recht op hebt. De formulierenbrigade kent ze allemaal. Het doel van de formulierenbrigade is het opsporen en terugdringen van het niet-gebruik van voorzieningen door mensen met een laag inkomen. Caleidoz Welzijn coördineert dit project waarin wij samenwerken met STMR-Sociaal Raadsliedenwerk. De formulierenbrigade bestaat uit een groep geschoolde vrijwilligers die samen met u uitzoeken voor welke regelingen en voorzieningen u in aanmerking komt. Het gaat bijvoorbeeld om toeslagen, korting, kwijtschelding van lasten en belastingteruggave. Ook helpen zij met het invullen van formulieren om deze regelingen aan te vragen. De hulp is gratis en kan u veel opleveren, dus maak er gebruik van!

Voor wie?

De formulierenbrigade richt zich op inwoners van de gemeente Zevenaar met een laag inkomen (120% van het sociaal minimum) en met weinig of geen vermogen. Er is speciale aandacht voor ouderen, allochtonen en gezinnen met jonge kinderen.

Hoe werkt de formulierenbrigade?

Caleidoz Welzijn krijgt van de gemeente Zevenaar (of een andere organisatie waar we mee samenwerken) uw adres omdat u tot de doelgroep behoort en mogelijk de hulp van de formulierenbrigade kunt gebruiken. Wij sturen u vervolgens een brief met informatie, waarna we contact met u opnemen. Als u gebruik wil maken van de formulierenbrigade wordt er een afspraak gemaakt met een van onze vrijwilligers.

Zelf aanmelden kan ook

Stuur een e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar onze contactpersoon, Moniek Vossebeld: m.vossebeld@caleidoz.nl of schrijf een briefje met naam, adres en telefoonnummer naar Caleidoz Welzijn t.a.v. de Formulierenbrigade, Antwoordnummer 1035, 6900 VB Zevenaar. (een postzegel is niet nodig)

 

Maaltijdvoorziening

Mensen die vanwege een lichamelijke en/of geestelijke beperking niet meer in staat zijn zelf een maaltijd te bereiden, kunnen gebruik maken van onze maaltijdvoorziening. U kunt kiezen uit een ruim assortiment vries verse maaltijden. Deze maaltijden moet u in de vriezer bewaren en kunnen rechtstreeks vanuit de vriezer verwarmd worden in de magnetron. Een groep van vaste vrijwilligers bezorgt uw bestelling eens per week op donderdag aan huis. U kunt de maaltijden afhalen bij Caleidoz.

Heeft u belangstelling?

Laat u eens vrijblijvend over de mogelijkheden informeren. De afdeling maaltijdvoorziening is bereikbaar op maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 15.00 uur. Telefoon: 0316-243202. Natuurlijk bent u ook van harte welkom een persoonlijk bezoek te brengen aan ons kantoor in ontmoetingscentrum De Hooge Bongert.

 

Praathuis Caleidoz

Praathuis Caleidoz zet zich in om anderstaligen uit de gemeente Zevenaar beter Nederlands te leren praten. Iedere week  wordt er gezamenlijk gesproken over actuele of interessante onderwerpen. Het is leerzaam, gezellig en informeel.

We beginnen om 9.15 uur met een kop koffie. Dan wordt het gespreksonderwerp van de dag toegelicht, soms doen we een taalspel. Daarna gaan we in kleine groepjes uiteen en praten verder, iedereen mag zijn zegje doen. Om 11.00 uur sluiten we gezamenlijk af.

Wil je graag beter Nederlands praten, maar durf je nog niet goed? Wil je dat oefenen in een veilige omgeving en je horizon verbreden? Ken je iemand voor wie dit leerzaam kan zijn? Kom dan naar het Praathuis!

Wanneer en waar

Iedere woensdag (niet in de schoolvakanties) van 9.15 uur tot 11.15 uur op Steenhuizen 6, Zevenaar.

Kosten

Deelname kost € 1, –  per keer inclusief koffie, thee of limonade. Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen gratis meekomen.

Contactpersoon

Moniek Vossebeld
m.vossebeld@caleidoz.nl
(0316) 24 32 04

Turkse vlag

Ev Caleidoz konuşun

Taalmaatjes

Wie praat, bestaat! Het taalmaatjes plus project is voor iedereen uit de gemeente Zevenaar die het praten van de Nederlandse taal wil oefenen met een vast contactpersoon. Door wekelijks te praten en samen activiteiten te doen met een vast taalmaatje leer je beter Nederlands praten. Dit geeft meer zelfvertrouwen en de mogelijkheid om meer deel te nemen aan onze samenleving. Daarnaast maak je kennis met vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is een mooie manier om mensen te leren kennen en meer en beter Nederlands te praten.

Wil je graag beter Nederlands praten, maar durf je nog niet goed? Wil je dat oefenen in een veilige omgeving en je horizon verbreden? Dan is een Taalmaatje iets voor jou!

Daarnaast is er ook iedere woensdag het praathuis Caleidoz, voor mensen die liever de Nederlandse taal in groepsverband willen oefenen.

Contactpersoon

Moniek Vossebeld
m.vossebeld@caleidoz.nl
(0316) 24 32 04

Turkse vlag

dil arkadaşları

 

Vrijwillige hulpdienst

De Vrijwillige Hulpdienst verleent eenmalige of kortdurende diensten aan mensen die door ziekte, handicap of ouderdom, hulp nodig hebben.

Welke hulp biedt de hulp­dienst?

Vervoer, bijvoorbeeld van en naar:

  • ziekenhuis, verpleeghuis
  • huisarts, tandarts, dierenarts
  • kerkdienst
  • gemeentehuis, postkantoor en bank
  • ontmoetingscentra (zoals De Hooge Bongert, Pelgromhof, Liemerije)

En

  • boodschappen doen
  • kleine klusjes in en rondom huis

Wat doet de hulpdienst niet?

  • Klussen die meer dan drie uur in beslag nemen.
  • Werkzaamheden die door de verhuurder van de woning een erkend (installatie)bedrijf of gedaan moeten worden.

Vergoeding
De aanvrager betaalt een(onkosten)vergoeding aan de vrijwilliger voor de geleverde diensten.

Bereikbaarheid

De Vrijwillige Hulpdienst is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer 0316 – 341 410.

Ons adres:
Steenhuizen 6
6901JL Zevenaar

Vrijwilligers gezocht

De Vrijwillige Hulpdienst zoekt vrijwilligers die met hun eigen auto mensen willen rijden, kleine klusjes of lichte tuinwerkzaamheden willen doen.

 Meld u aan als vrijwilliger! Of neem contact met ons op als u hulp nodig heeft. 

Welzijn Thuis

Welzijn Thuis is …structuur geven aan de algemene dagelijkse activiteiten, voorkomen van isolement, helpen om weer mee te doen in de omgeving, helpen om zelf de problemen op te lossen en de regie te nemen in de besluitvorming. Eigenlijk is Welzijn Thuis hetzelfde als Dagbesteding, maar dan in een één op één relatie bij u thuis. Een activiteitenbegeleider komt,  meestal één keer in de week, op een afgesproken ochtend of middag,  bij u thuis om u te helpen met het oppakken van de zelfredzaamheid. Het doel is het dagelijkse leven wat meer inhoud en structuur te geven, wanneer het allemaal niet meer zo vanzelfsprekend is en u niet of te weinig een beroep kunt doen op mantelzorg.

Contactpersoon: Christel Knaven Telefoon: 0316-243 200 / e-mail: info@caleidoz.nl