Dringend advies
Het betreft geen verplichting, maar is wel een dringend advies. In een aantal gevallen is het dragen van een mondkapje niet goed mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die door een medische reden of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen dragen. Maar ook tijdens het beoefenen van een sport is het dragen van een mondkapje meestal niet mogelijk.

Waar wel, waar niet
Voor alle publieke en openbare binnenruimtes waarbij men staand (op een niet aangewezen plek) of lopend verblijft, geldt het advies om het mondkapje continu te dragen. Voor locaties waarbij men een vaste plek heeft, zoals groepsbegeleiding of trefpunten, kan het mondkapje worden afgezet op de aangewezen plek. Dit altijd mits aan de 1,5 meter norm kan worden voldaan. Zodra iemand de aangewezen plek verlaat, bijvoorbeeld voor toiletbezoek, wordt geadviseerd het mondkapje weer op te zetten.

Bij Caleidoz betekent dit dat aan tafel, bij activiteiten, groepsbegeleiding, overleg, etc het mondkapje af kan. En dat er bij het verplaatsen binnen de locatie er wel een mondkapje gedragen dient te worden.
Voor medewerkers van Caleidoz geldt hetzelfde: lopend binnen een locatie dient een mondkapje gedragen te worden. Op het moment dat de medewerker aan een tafel zit kan het mondkapje af.

Faciliteren
Voor medewerkers worden mondkapjes beschikbaar gesteld. Deze zijn via de Servicedesk te bestellen. Bezoekers dienen hun eigen mondkapje mee te nemen.
Naleving
Het is aan de medewerker van Caleidoz om te bepalen of dit dringende advies ook door de bezoeker/ deelnemer wordt nageleefd. De medewerker spreekt bezoekers/deelnemers aan als er geen mondkapje wordt gedragen.

Het is een dringend advies. Daarmee is het geen verplichting. Bij het niet gebruiken van een mondkapje spreken wij bezoekers aan op hun verantwoordelijkheid.
Meer info:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/02/dringend-advies-tot-dragen-van-mondkapjes

Dit beleid is met ingang van 6-10-20 van kracht.