Woensdag 21 februari heeft Lex Staal, directeur- bestuurder van Sociaal Werk Nederland, het certificaat van het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk uitgereikt aan Caleidoz Welzijn.
Elke twee jaar wordt de organisatie getoetst op het vakmanschap van de medewerkers, de impact van onze dienstverlening voor de inwoner en het faciliteren van goed bestuur en organisatie- powered door Samenso.

Steeds weer verbetert Caleidoz de kwaliteit van onze inzet voor de inwoner. We stellen onszelf daarbij de vraag: doen we het juiste en waar kan dit nog beter? Zo is kwaliteit een doorlopend proces in onze organisaties. Met elkaar, voor de inwoner.

Dat wordt gezien en gewaardeerd met dit kwaliteitslabel Sterk Sociaal werk!

Quote Dorien Schweckhorst, manager Caleidoz Welzijn:
“Trots, dat de Thuiskamer van Caleidoz in het rapport zo positief benoemd is. We werken samen hard aan de laagdrempeligheid van de Thuiskamer om een fijne plek te maken voor elke inwoner. Ook een groot compliment voor onze jongerenwerkers. Jongeren die zelf eerst bij het jongerenwerk in beeld waren stromen nu door naar vrijwilligerswerk om andere jongeren te helpen. Zo laten we zien dat we sterk zijn in Sociaal Werk!”

Quote Lex Staal, directeur bestuurder van Sociaal Werk Nederland.
“Jullie hebben met Samenso een organisatie neergezet die op regionaal gebied kan meepraten. Ook al brengt dat soms uitdagingen met zich mee om drie culturen samen te brengen. Het is knap hoe jullie dat doen. Aan de achterkant zorgen jullie voor kwaliteit en doorontwikkeling. Aan voorkant staat nog steeds de organisatie met de lokale kleur centraal”.