Dagbesteding Caleidoz is trots op de uitslag

De dagbesteding van Caleidoz beschikt over het kwaliteitslabel HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector). Om te voldoen aan de kwaliteitseisen wordt er jaarlijks een controle uitgevoerd. Op 30 november jl. werd de controle uitgevoerd door een externe inspecteur die de hele dag aanwezig was binnen de organisatie. Ze voerde gesprekken met vrijwilligers, medewerkers, verantwoordelijk manager, directie, HR adviseur en bezocht de dagbesteding. Alles om een indruk te krijgen hoe we binnen Caleidoz onze kwaliteit waarborgen en hoe deze kwaliteit in de praktijk ten uitvoer wordt gebracht. We zijn ontzettend trots dat we in de evaluatie van dit controle-moment zeer goed zijn beoordeeld.

Ten aanzien van het vorige controle-moment zijn alle verbeterpunten uitgevoerd en er zijn geen nieuwe verbeterpunten aangegeven.

Een zeer groot compliment voor al onze vrijwilligers en collega’s die elke dag weer onze dagbesteding een stapje beter maken.