Wij verhuizen!

Vanaf woensdag 14 december 2022 is dagbesteding De Maatjes gevestigd op de Hooge Bongert. Sinds de coronamaatregelen moesten de activiteiten van de dagbesteding in het pand aan de Kardinaal de Jongstraat, noodgedwongen in de sportruimte plaatsvinden. Ten eerste geen gezellige ruimte maar ook steeds een gesjouw met de meubels.
De ruimte in ontmoetingscentrum de Hooge Bongert is dé oplossing om dagbesteding De Maatjes op een fijne manier voort te zetten. Bovendien is de drempel voor de deelnemers die in gezondheid achteruit gaan, en naar de dagbesteding met een WLZ / WMO indicatie worden overgeplaatst, minder groot. Die dagbesteding bevindt zich, naast het Gildehuis in Lobith, immers ook in ontmoetingscentrum De Hooge Bongert.