“Samen beslaan we het geheel”.

Bij Coöperatie IJsselstromen geloven we in het gedachtegoed van de Positieve Gezondheid. Daarbij staan de mogelijkheden en wensen van de patiënt/cliënt centraal. Maar hoe doe je dat in je werk? Wilma Langeveld is sociaal werker/ouderenadviseur voor Caleidoz in Doesburg en deelt met ons haar ervaringen.

Kijken met een brede blik

“Of het nu om het vinden van oplossingen gaat of het opdiepen van de juiste hulpvraag, het is belangrijk dat we met een brede blik kijken. En dat we vanuit zorg en welzijn in de breedte met elkaar samenwerken. Gezamenlijk hebben we van alles in huis om ouderen in Doesburg goede kwaliteit van leven te geven. Laten we daar dan ook gebruik van maken”, aldus Wilma.

Door Carola Rossing

Wilma Langeveld werkt als sociaal werker en ouderenadviseur bij Caleidoz. Van het begin af aan was ze vanuit welzijn betrokken bij het zorgprogramma Ouderenzorg van Coöperatie IJsselstromen. “Bij Caleidoz werken we in Doesburg met drie beroepskrachten en zeventig vrijwilligers aan het welzijn van ouderen en kwetsbare burgers. Zelf bied ik individuele ondersteuning aan ouderen. Samen met talloze vrijwilligers ben ik een soort wegwijzer.”

Ouderen helpen de weg te vinden
Ze helpt ouderen weer de weg te vinden. “Ja, de weg naar zelfstandig blijven functioneren, mét kwaliteit van leven. Want dat is wat mij betreft het hoofddoel. En dat zit vaak in kleine dingen. Als een klant niet meer auto mag rijden bijvoorbeeld, hoe kunnen we hem of haar dan wel dat gevoel van autonomie geven? Soms moeten we dat zichtbaar maken voor mensen, door te benoemen wat er allemaal nog wél kan. Een andere keer zoeken we alternatieven. Maar uiteindelijk moeten de mensen zelf stappen zetten.”

Vanuit het sociaal werk is ze gewend goed te observeren en breed door te vragen. “Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid ligt altijd aan de basis van mijn handelen. Andere thema’s van het spinnenweb neem ik automatisch mee in mijn contacten. Een vraag met betrekking tot het dagelijks functioneren kan een zingevingsvraag bevatten. In deze corona tijd is dit vaak onderwerp van gesprek. Iedereen wordt nu meer teruggeworpen op zichzelf en er is meer eenzaamheid. Juist dan is het belangrijk dat we als professionals een beroep op elkaar doen. En als het om elkaar ontmoeten gaat: Caleidoz heeft een fantastische inloopvoorziening.”

 Achter de voordeur speelt vaak meer
Die brede blik gaat ook over kijken naar wat er nu écht speelt. “Achter elke vraag zit een verhaal. Soms is dit onzichtbaar, tot je bij mensen thuis komt en ziet hoeveel moeite ze hebben om overzicht te houden. Met als gevolg achterstallig onderhoud en rommel in huis, en een slechte persoonlijke hygiëne.” Vaak hebben de ouderen het zelf niet in de gaten. Zo kreeg Wilma het signaal dat een klant niet meer kon pinnen, omdat er geen geld meer op haar rekening stond. “Toen ik op huisbezoek ging, zag ik stapels ongeopende bankenveloppen. De klant bleek niet alleen een beginnende dementie te hebben, maar er was ook financieel misbruik in het spel.“

In dit geval was het de buurman die Wilma inseinde. “Als je op huisbezoek gaat, zie je zoveel meer. Naar buiten toe is er bij beginnende dementie nog wel vaak een gevoel voor decorum. Ik heb de buurman écht bedankt voor zijn zorgzaamheid, want zonder hem hadden we dit niet ontdekt. Ook als professionals moeten we elkaar tippen. Huisartsen komen natuurlijk niet altijd aan huis, maar wijkverpleegkundigen of een ergotherapeut vaak wel. Is er iets wat je opvalt? Neem actie. Ik instrueer ook de vrijwilligers van de hulpdienst vervoer om goed te luisteren onder het rijden, en alert te zijn op signalen.”

Samen beslaan we het geheel
Iedereen ziet eigenlijk een deel van het verhaal van de klant. “Al die delen zouden we samen moeten voegen. Door de juiste actie, op het juiste moment. De vrijwilligers die ik aanstuur hadden de tijd om alle enveloppen bij die mevrouw open te maken en er helemaal in te duiken. Het mooie is dat dit ook de vrijwilligers kwaliteit van leven geeft. Het mes snijdt aan twee kanten. En daarna hebben we zowel een dementieconsulent als een bewindvoerder ingeschakeld.”

Wilma is ervan overtuigd dat welzijnsvoorzieningen kunnen bijdragen aan het verminderen van lichamelijke klachten. “Huisartsen mogen wat mij betreft wel vaker ‘een recept voor welzijn’ uitschrijven. Er is zoveel mogelijk. En wat er niet is, gaan we organiseren. Toen de inloop dicht moest, hebben we op een andere manier de verbinding georganiseerd.” Onder andere met dagelijks bellen, een kaartje sturen en maaltijden aan huis bezorgen. Tien ouderen konden zelfs een iPad lenen en leerden hiermee te communiceren. “Waar het om gaat, is dat we in Doesburg voeling houden met onze ouderen en de kortste weg naar elkaar nemen. Collega’s mogen altijd een beroep op me doen.”