Dementiemonitor Mantelzorg 2020

Dementiemonitor

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Keten Dementie de Liemers vindt het daarom belangrijk om te weten wat er leeft onder mantelzorgers. Zo kunnen we beter opkomen voor hun belangen en voor de belangen van de mensen waar zij voor zorgen. Keten Dementie de Liemers is een samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties, waaronder Caleidoz.

Alzheimer Nederland haalt met de Dementiemonitor in het hele land belangrijke signalen op. De uitkomsten worden onder andere in een rapportage voor de Liemers samengevat. En ze worden gedeeld met het ministerie van VWS, zorgaanbieders en –verzekeraars en gemeenten. Ook Tweede Kamerleden maken graag gebruik van het onderzoeksrapport. Zo komt Alzheimer Nederland op voor uw belangen met als doel de zorg en ondersteuning bij dementie te verbeteren.

Vult u de vragenlijst in? Ga naar dementiemonitor.nl.

Meer informatie vindt u bij Keten Dementie De Liemers.

INFORMATIE

Voor meer informatie over de Keten Dementie de Liemers:
Alie Fokkens
Ketenregisseur dementie
Tel. 06-82 08 23 17
alie.fokkens@ketendementiedeliemers.nl