Bezoekdienst levensvragen

Herinneringen ophalen helpt om bewust te blijven van de eigen kwaliteiten en levenservaring. Maar het kan ook leiden tot piekeren. Naarmate men ouder wordt neemt de kennissenkring af, iemand om gedachten mee te delen. De kinderen worden liever niet belast met levensvragen voor het geval de emotionele lading ze in verwarring brengt. Eventuele thuiszorgmedewerkers hebben in de regel geen tijd voor zulke gesprekken of zijn onvoldoende geschoold.

Als gevolg van het piekeren kunnen slaapproblemen ontstaan. Moedeloosheid en minder energie veroorzaken een somber gevoel.
De Bezoekdienst bij levensvragen heeft als doel om mensen vanaf 55 jaar te ondersteunen door hen een gesprekspartner te bieden. Dit is een geschoolde vrijwilliger (55+) die openstaat voor verdiepende gesprekken. Praten over levensvragen lucht op. Men hervindt een emotioneel en psychisch evenwicht. Dat schept ruimte voor nieuwe sociale contacten en activiteiten.

Wilt u meer informatie over deze bezoekdienst neem dan contact op met: 
Wilma Langeveld tel. (0313) -82 00 30 of email: w.langeveld@caleidoz.nl

terug naar het overzicht