Dagbesteding

Op de dagbesteding wordt aan ouderen één of meerdere dagen structuur geboden voor een zinvolle invulling van de dag. Hierbij is het onderlinge contact een belangrijk aspect. Activiteiten als geheugenspelletjes, stoelgym, knutselen, handwerken, gesprekken voeren over onderwerpen die de deelnemers belangrijk vinden bepalen het verloop van de dagbesteding. Tussen de middag wordt aan de deelnemers een warme maaltijd geboden. De professionele activiteitenbegeleider helpt, indien nodig, tevens bij het toiletbezoek. De aanwezige vrijwilligers zorgen voor extra persoonlijke aandacht.

De dagbesteding is bedoeld voor ouderen die een steuntje in de rug nodig hebben. Redenen hiervoor kunnen zijn lichamelijke achteruitgang, of hinderlijke vergeetachtigheid. Als een oudere thuis meer zorg vraagt van de partner, familie of kennis is deelnemen aan de dagopvang een belangrijke ontlasting voor deze mantelzorger. Zo kan deze de zorg langer volhouden waarmee een voortijdige opname in een verzorgings- of verpleegtehuis wordt uitgesteld. De activiteitenbegeleider stemt een individueel plan af op de wensen en beperkingen van de deelnemer. 
Voor wie nodig rijdt de taxibus om thuis te halen en te brengen.

Om deel te kunnen nemen aan de dagbesteding is een indicatie van de W.M.O. (gemeente Zevenaar-Doesburg) noodzakelijk. Caleidoz helpt u graag bij deze aanvraag. Dit geldt niet voor locatie De Maatjes.

Locaties:

De Hooge Bongert Tijd: maandag t/m zaterdag - 10.00 uur tot 16.00 uur
De Maatjes Tijd: vrijdag - 10.00 uur tot 16.00 uur
De Markt Lobith Tijd: maandag t/m zondag m.u.v. de zaterdag - 10.00 uur tot 15.45 uur
Beumerskamp Doesburg  Tijd: maandag -dinsdag - donderdag - vrijdag - 10.00 uur tot 16.00 uur

Informatie en/of aanmelding:

De Hooge Bongert: maandag t/m zaterdag - tussen 12.00 en 14.00 uur  Tel. (0316) 52 66 66 of mail naar dagbesteding@caleidoz.nl

De Maatjes: vrijdag - tussen 12.00 en 14.00 uur  Tel. (0316) 33 04 04 of mail naar c.winters@caleidoz.nl

De Markt Lobith: maandag - woensdag - vrijdag - tussen 9.00 en 10.30 uur  Tel. (0316) 54 73 80 of mail naar dagbesteding.rijnwaarden@caleidoz.nl

Beumerskamp Doesburg: maandag - dinsdag - donderdag - vrijdag Tel. (0313) 82 00 35 of mail naar dagbestedingdoesburg@caleidoz.nl

 

 

 

.

terug naar het overzicht