Ondersteuning mantelzorgers

Mantelzorg ondersteuning Caleidoz

Zorg je meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden onbetaald voor iemand? Dan ben je een mantelzorger. Als mantelzorger vervul je een belangrijke taak, waarmee je niet zomaar kunt stoppen. Maar het takenpakket heeft ook een effect op jouw eigen leven. Caleidoz biedt op diverse manieren hulp in de ondersteuning en begeleiding van mantelzorgers. Bijvoorbeeld door het organiseren van dagbesteding in Lobith en huiskamers in Zevenaar. En de mogelijkheid om je taken tijdelijk te laten overnemen door een maatje.

Maatje

Als mantelzorger kun je wel eens een liefdevol steuntje in de rug gebruiken. Je kunt daarom bij ons gratis ondersteuning krijgen van speciaal geschoolde maatjes. Zij nemen tijdelijk jouw mantelzorgtaken over, zodat je de mogelijkheid krijgt om iets voor jezelf te doen.

Het gaat om structurele ondersteuning van een vaste vrijwilliger. We maken afspraken met je over de duur en intensiteit van de inzet. De vrijwilliger staat onder supervisie van een beroepskracht. Zou je dit graag willen? Neem dan contact op via de informatie hiernaast.

Samenwerking andere organisaties

In het bieden van professionele hulp, betrekken wij andere verenigingen en organisaties. We gaan in gesprek om te kijken wat zij kunnen betekenen voor mantelzorgers en mensen met een hulpvraag. Zorgprofessionals kunnen de sociale kaart voor mantelzorgondersteuning bij de gemeente Zevenaar aanvragen. Op de website www.mantelzorgzevenaar.nl kun je meer informatie vinden.

INFORMATIE
Mantelzorgondersteuning Maatjes

Servicedesk Caleidoz

Tel. 0316 24 32 04
servicedesk@caleidoz.nl