Ondersteuning mantelzorgers

Mantelzorg ondersteuning Caleidoz
Zorgt u meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden onbetaald voor iemand? Dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger vervult u een belangrijke raak, waarmee u niet zomaar kunt stoppen. Maar het takepakket heeft ook een effect op uw eigen leven. Caleidoz biedt op diverse manieren hulp in de ondersteuning en begeleiding van mantelzorgers. Bijvoorbeeld door het organiseren van groepsbegeleiding in Lobith en huiskamers in Zevenaar. En de mogelijkheid om uw taken tijdelijk te laten overnemen door een vrijwilliger, met de Bezoek- en Opvangservice.

Bezoek- en Opvangservice

Als mantelzorger kunt u wel eens een liefdevol steuntje in de rug gebruiken. U kunt daarom bij ons gratis ondersteuning krijgen van speciaal geschoolde vrijwilligers. Zij nemen tijdelijk uw mantelzorgtaken over, zodat u de mogelijkheid krijgt om iets voor uzelf te doen.
Het gaat om structurele ondersteuning van een vaste vrijwilliger. We maken afspraken met u over de duur en intensiteit van de inzet. De vrijwilliger staat onder supervisie van een beroepskracht. Zou u dit graag willen? Neem dan contact op via de informatie hiernaast.

Samenwerking andere organisaties

In het bieden van professionele hulp, betrekken wij andere verenigingen en organisaties. We gaan in gesprek om te kijken wat zij kunnen betekenen voor mantelzorgers en mensen met een hulpvraag. Zorgprofessionals kunnen de sociale kaart voor mantelzorgondersteuning bij de gemeente Zevenaar aanvragen. Op de website www.mantelzorgzevenaar.nl kunt u meer informatie vinden.

Mantelzorgbedankje

Op 10 november is het de dag van de mantelzorg. Mensen die mantelzorg ontvangen, kunnen jaarlijks bij Caleidoz een kleinigheidje aanvragen die ze als dank aan hun mantelzorger kunnen geven. Dit is bijvoorbeeld een bloemetje of een stuk chocola. De bedankjes worden door vrijwilligers in de gemeente Zevenaar bezorgd. Houd onze website in de gaten voor de start van deze actie.

INFORMATIE EN AANMELDING
Mantelzorgondersteuning en
Bezoek- en Opvangservice

Caleidoz Servicedesk
Tel. (0316) 24 32 04

ALGEMENE INFORMATIE
Mantelzorg Zevenaar

Marijke Groot Koerkamp
Tel. (0316) 24 32 94