Kwaliteit

Caleidoz is professioneel betrokken. Daarom is kwaliteit van onze dienstverlening van het grootste belang. Lees hier hoe wij onze kwaliteit waarborgen.

De groepsbegeleiding van Caleidoz is HKZ gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Doordat wij dit keurmerk hebben, kun je er op vertrouwen dat Caleidoz haar diensten op een verantwoorde manier levert.

Onze groepsbegeleiding voldoet aan de eisen op het gebied van:

  • Veiligheid
  • Risicobeheersing
  • Informatievoorziening
  • Klantgerichtheid
  • Medezeggenschap
  • Controlemogelijkheden
  • Privacy

We hechten veel waarde aan een goede relatie met de mensen waar we mee in contact komen. Onze vrijwilligers en medewerkers doen hun best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat er misverstanden of gevoelens van onvrede ontstaan.

Kom je er met elkaar niet uit? Dan kun je je klacht schriftelijk aan ons kenbaar te maken door een email te sturen naar info@caleidoz.nl. Een van onze medewerkers neemt dan contact met je op.

Komt je er ook niet uit met onze medewerker? Dan kun je een formele klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Caleidoz is aangesloten bij de Onafhankelijke Klachtencommissie Gelderland/Utrecht van Zorgbelang Inclusief. Bezoek de website voor meer informatie.

Aanvullende informatie over de Onafhankelijke Klachtencommissie (OKC):
-Klachtenregeling
-Informatie en afspraken

 

Verantwoording

Caleidoz heeft de ANBI-status en is een WNT-instelling. Lees hieronder wat dat betekent.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Caleidoz draagt de ANBI status. Dat wil zeggen, dat we ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut. Een van de voorwaarden voor onze ANBI status is, dat we een aantal gegevens op onze website plaatsen. De gegevens van Caleidoz zijn hieronder te vinden.

Download hier het standaardformulier publicatieplicht >

Naam van de instelling: Stichting Caleidoz
Fiscaal nummer: 822660945
Bezoekadres: De Hooge Bongert 3, 6903 DA Zevenaar

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie Jaarrapportage Caleidoz Zevenaar 2021 en Jaarrapportage Caleidoz Doesburg 2021

Financiële verantwoording: zie Jaarrekening Caleidoz 2021 ANBI

Als instelling in de (semi)publieke sector, valt Caleidoz onder de Wet Normering van Topinkomens (WNT). Deze wet regelt hoeveel onze bestuursleden of directeuren maximaal mogen verdienen.

Als WNT-instelling, publiceert Caleidoz elk boekjaar een financiële verantwoording. Klik hier voor de jaarverantwoording van 2021.

Onze verantwoording over voorgaande jaren, is op te vragen via deze website.

Stichting Caleidoz staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer 50306839.