Kwaliteit

Caleidoz is professioneel betrokken. Daarom is kwaliteit van onze dienstverlening van het grootste belang. Lees hier hoe wij onze kwaliteit waarborgen.

Caleidoz is in februari 2024 gecertificeerd met het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk.
Sociaal werkers maken iedere dag het verschil voor mensen die dit het hardst nodig hebben. Waardevol werk dat het verdient om gezien en gewaardeerd te worden.

Met het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk laten wij als sociaalwerkorganisatie zien dat wij staan voor kwaliteit en continu werken aan de verbetering van de dienstverlening aan opdrachtgevers, samenwerkingspartners en bewoners.
Het label is ontwikkeld voor en door de branche Sociaal Werk Nederland, waarbij het vakmanschap van professionals centraal staat. Certificering voor het Kwaliteitslabel geeft inzicht, houdt medewerkers en de organisatie alert op bekwaamheid en prestaties en geeft nuttige adviezen voor verbetering.

We hechten veel waarde aan een goede relatie met de mensen waar we mee in contact komen. Onze vrijwilligers en medewerkers doen hun best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat er misverstanden of gevoelens van onvrede ontstaan.

Kom je er met elkaar niet uit? Dan kun je je klacht schriftelijk aan ons kenbaar te maken door een email te sturen naar info@caleidoz.nl. Een van onze medewerkers neemt dan contact met je op.

Komt je er ook niet uit met onze medewerker? Dan kun je een formele klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Caleidoz is aangesloten bij de Onafhankelijke Klachtencommissie Gelderland/Utrecht van Zorgbelang Inclusief. Bezoek de website voor meer informatie.

Aanvullende informatie over de Onafhankelijke Klachtencommissie (OKC):
-Klachtenregeling
-Informatie en afspraken

 

Verantwoording

Caleidoz heeft de ANBI-status en is een WNT-instelling. Lees hieronder wat dat betekent.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Caleidoz draagt de ANBI status. Dat wil zeggen, dat we ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut. Een van de voorwaarden voor onze ANBI status is, dat we een aantal gegevens op onze website plaatsen. De gegevens van Caleidoz zijn hieronder te vinden.

Download hier het standaardformulier publicatieplicht >

Naam van de instelling: Stichting Caleidoz
Fiscaal nummer: 822660945
Bezoekadres: De Hooge Bongert 3, 6903 DA Zevenaar

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie Jaarrapportage Caleidoz Zevenaar 2021 en Jaarrapportage Caleidoz Doesburg 2021

Financiële verantwoording: zie Jaarrekening Caleidoz 2021 ANBI

Als instelling in de (semi)publieke sector, valt Caleidoz onder de Wet Normering van Topinkomens (WNT). Deze wet regelt hoeveel onze bestuursleden of directeuren maximaal mogen verdienen.

Als WNT-instelling, publiceert Caleidoz elk boekjaar een financiële verantwoording. Klik hier voor de jaarverantwoording van 2021.

Onze verantwoording over voorgaande jaren, is op te vragen via deze website.

Stichting Caleidoz staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer 50306839.