Mantelzorgcafé, niet zomaar een café!

Verricht je ook met enige regelmaat extra zorgtaken voor een partner of familielid, een buurman of -vrouw, een vriend of vriendin. Mantelzorgers geven aan voor emotionele steun soms moeilijk bij familie of vrienden terecht te kunnen, of het lastig te vinden steeds een beroep op dezelfde mensen te moeten doen. In dat geval kan een ontmoetingsplek van mantelzorgers, het zgn. lotgenotencontact, wellicht uitkomst bieden.

Om die reden is Caleidoz het Mantelzorgcafé gestart, een vertrouwde plek waar de mantelzorgers vrijuit kunnen praten met mensen die in een vergelijkbare en herkenbare situatie zitten. Ontdekken dat anderen ook gevoelens van onzekerheid en eenzaamheid hebben, elkaar kunnen vertellen hoe zij hebben leren omgaan met spanning en stress en informatie & tips kunnen uitwisselen over allerlei vormen van mantelzorgondersteuning.

Mantelzorgcafé, niet zomaar een café!

Er wordt mantelzorgers echter méér geboden dan een gezellige ontmoetingsplek waar je een kopje koffie of thee kunt drinken. De begeleiders willen emotionele steun bieden maar ook aanspreekbaar zijn voor de andere vraaggebieden* van mantelzorgondersteuning én zorgdragen voor een juiste verwijzing: mantelzorgers mogen niet met een kluitje in het riet gestuurd worden!

Het mantelzorgcafé is in Zevenaar elke 1e maandagavond van de maand open en in Doesburg is dat elke 1e donderdagochtend. Er wordt eerst een onderwerp – op hoofdlijnen – uiteengezet. Denk hierbij bijv. aan de vormen van vervangende zorg (respijtzorg) om de mantelzorger een adempauze te geven en de rol van de mantelzorgmakelaar. Na de pauze staat het luisterend oor natuurlijk centraal. Dan kan de mantelzorger zijn of haar ervaring vertellen, knelpunten aankaarten en/of een hulpvraag stellen.

Naast deze maandelijkse bijeenkomst bestaat het voornemen om elk kwartaal een thema diepgaand te bespreken met hulp van een materiedeskundige (specialist).

Heb je een vraag of wil je gewoon iets meer weten over het Mantelzorgcafé neem dan gerust contact op met de locatie waar je voorkeur naar uitgaat.

*Bedoelde vraaggebieden zijn: informatie en advies, persoonlijke begeleiding, emotionele steun, educatie, praktische hulp, vervangende zorg, financiële ondersteuning en materiële hulp.

LOCATIES

De Hooge Bongert
De Hooge Bongert 3
6903 DA Zevenaar

De Waag
Koepoortstraat 2
6981 AS Doesburg

OPENINGSTIJDEN

Mantelzorgcafé Zevenaar
1e maandag vd maand
19.00 – 21.00 uur

Mantelzorgcafé Doesburg
1e donderdag vd maand
11.00 – 12.30 uur

INFORMATIE

Mantelzorgcafé Zevenaar
mantelzorgcafezevenaar@gmail.com

Mantelzorgcafé Doesburg
d.krabbenborg@caleidoz.nl