De organisatie

Caleidoz is dé welzijnsorganisatie in de gemeenten Zevenaar en Doesburg. We bestaan uit een grote groep enthousiaste vrijwilligers, die werken onder begeleiding van betrokken professionals. Vanuit verschillende locaties zetten we ons in voor jong tot oud. Door ons laagdrempelige aanbod kan vaak worden voorkomen dat er wordt doorverwezen naar zorgaanbieders met hogere kosten!

Wij ondersteunen hoe jíj wilt

Je kunt onder andere bij ons terecht voor groepsbegeleiding, gezellige huiskamers, mantelzorgondersteuning of weerbaarheidstraining voor jongeren. Bij Caleidoz heb je zelf de regie en kijken we samen naar wat jij wilt en kunt.

We brengen mensen samen

Door het organiseren van leuke en leerzame activiteiten, brengen we mensen uit de gemeenten bij elkaar. Dankzij de laagdrempelige inzet van vrijwilligers en beroepskrachten kan een doorverwijzing naar duurdere zorgaanbieders vaak worden voorkomen. Zo zorgen we voor het welzijn van iedereen.

Organogram Caleidoz

Missie en visie

Caleidoz is er voor het welzijn van iedereen!

Caleidoz draagt bij aan de vrijheid en eigenheid van mensen. Dat wil zeggen, dat je bij ons kunt zijn zoals je bent. Wij hopen je te inspireren om jouw talenten te (her)ontdekken.

Bij Caleidoz mag je zelf aangeven hoe wij je het beste kunnen ondersteunen. We kijken samen naar wat jij wilt en kunt. En waar je hulp bij nodig hebt, daar staat Caleidoz voor je klaar.

Caleidoz wil zorgen voor het welzijn van iedereen. Dit doen we door invulling te geven aan onze kernwaarden:

– We zijn er voor iedereen
– We doen het samen
– We zijn professioneel betrokken
– We zijn dichtbij
– We komen tot de kern

We hebben het jaarplan van 2017-2019 geëvalueerd (Samenvatting jaarplan 2019). Voor 2020-2022 hebben we een koers gekozen die past bij de veranderingen om ons heen en de vragen van inwoners. Behalve een verandering in ons uiterlijk, staan een drietal veranderingen op de agenda:

1. Verschuiving van “zorgen voor” naar “zorgen dat”. Wij ondersteunen inwoners in wat zij nog zelf kunnen.
2. Meer aandacht voor jeugd en de groep 18+ met een nieuwe visie op jeugd- en jongerenwerk.
3. Een grotere rol spelen in signalering en coördinatie met concretere afspraken over ketensamenwerking.

Werken bij Caleidoz

Ook werken bij de organisatie die zich inzet voor het welzijn van iedereen? Bekijk dan onze vacatures.