ANBI status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Deze gegevens zijn:

  • Naam van de instelling: Stichting Caleidoz
  • Fiscaal nummer: 822660945
  • Bezoekadres:  Steenhuizen 6, 6901 JL,  Zevenaar
  • Doelstelling: zie Missie/Visie pagina
  • De hoofdlijnen van het beleidsplan: zie beleidsplan Caleidoz
  • Functie van de bestuurders: zie directeur/bestuurder
  • Namen van de bestuurders: zie directeur/bestuurder
  • Het beloningsbeleid conform CAO WMD: leden Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding
  • Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie jaarverslag(en)
  • Financiële verantwoording: –