ANBI status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Deze gegevens zijn:

WNT (Wet Normering Topinkomens)

Caleidoz is als WNT instelling verplicht een verantwoording te publiceren. De verantwoording voor afgelopen boekjaar vindt u hier: jaarrekening Caleidoz 2018 WNT

Met betrekking tot voorgaande jaren is de verantwoording terug te vinden via www.jaarverantwoordingzorg.nl