De Organisatie

Caleidoz is dé welzijnsorganisatie in de gemeenten Zevenaar en Doesburg. Op ruim 15 locaties en steunpunten kan iedereen, jongeren en volwassenen, bij ons terecht voor activiteiten, ondersteuning en begeleiding.

Wij werken met ruim 40 collega's en 620 vrijwilligers aan welzijn. Een enthousiaste groep sociaal werkers, activiteitenbegeleiders, medewerkers dienstverlening en vrijwilligers werkt aan allerlei laagdrempelige activiteiten. Deze activiteiten zijn ook gericht op speciale groepen, zoals bijvoorbeeld mantelzorgers, scootmobielrijders of kinderen uit groep 7/8. Zo sluiten we zoveel mogelijk aan. We bieden mantelzorgondersteuning, de Vacaturebank, de Maaltijdservice, de Hulpdienst.

 

Besturing

Karlijn Hillen is directeur-bestuurder van Caleidoz.

Het toezicht op de algemene gang van zaken van de organisatie gebeurt door een Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht zijn geselecteerd op basis van portefeuilles. Het gaat om 4 portefeuilles te weten financiën,  juridische zaken, P&O. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt in verband met optimale kwaliteit gelet op voldoende spreiding van deskundigheid en diversiteit inzake relevant arbeidsverleden.

Leden Raad van Toezicht:

Mevrouw A.M.C. Profittlich  voorzitter
(Vacature)     personeel & organisatie
De heer B. Smalbraak financiën
De heer J. Zandberg juridische zaken
De heer P.G.J.M.Mulder  

 

U kunt onze Raad van Toezicht bereiken via toezichthouders@caleidoz.nl

 

Kwaliteit

Caleidoz is professsioneel betrokken. Caleidoz vindt daarom kwaliteit belangrijk. Caleidoz is daarom HKZ gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.

Caleidoz Welzijn Zevenaar is HKZ gecertificeerd! Dit betekent dat Caleidoz op een verantwoorde wijze diensten aan haar klanten levert, de kwaliteit van de geleverde diensten aan de gestelde eisen voldoet en dat de kwaliteit toetsbaar is. Bij de toetsing wordt onder meer gelet op zaken als veiligheid, risicobeheersing, informatievoorziening, klantgerichtheid, medezeggenschap, controlemogelijkheden, privacy, de wijze van constateren en adequaat verwerken van verbeterpunten.

Onze procedure voor klachten en complimenten:

Onze medewerkers en vrijwilligers doen hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Er kunnen echter misverstanden of gevoelens van onvrede ontstaan over de behandeling of bejegening. Daarom kent Caleidoz een eigen klachtenregeling. Caleidoz is aangesloten bij een onafhankelijke Klachtencommissie WMK voor welzijnsinstellingen in Gelderland via CMO Spectrum. Voor vrijwilligers die werkzaam zijn voor Caleidoz geldt een interne klachtenprocedure. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerker kwaliteit.

Indien u begeleiding of informatie wenst bij de te volgen procedure kunt u gebruik maken van de medewerker kwaliteit.
Zij heeft de volgende taken:
-verduidelijken van de klacht
-bemiddelen naar een oplossing
-hulp bieden bij het op schrift stellen van de klacht

Ook als u een compliment heeft voor Caleidoz of één van haar medewerkers dan horen wij dat graag.

Contact 

U kunt uw klacht of uw compliment ook schriftelijk of per e-mail aan ons toezenden, dan neemt de medewerker Kwaliteit contact met u op Info@caleidoz.nl. Of per post. Caleidoz. Medewerker kwaliteit. Steenhuizen 6, 6901 JL Zevenaar. Telefoon 0316-243204.