Missie & Visie

Caleidoz is een sociale organisatie van professionals en vrijwilligers in het hart van Zevenaar en Doesburg. Wij maken jaarlijks afspraken met de gemeenten over onze focus en prestaties. Wij werken aan welzijn: 

Onze missie. Waar geloven wij in?

Wij geloven in de mogelijkheden en kansen voor iedereen. En we geloven dat mensen soms een liefdevol duwtje in de rug nodig hebben. We geloven ook dat voorkomen beter is dan genezen. 

Onze visie. Wie zijn wij? Waar staan we voor?

Wij zijn er voor allemaal. Van jong tot oud.

Wij doen het samen. Met professionals, vrijwilligers, inwoners en samenwerkingspartners.

Wij zijn dichtbij. We zijn in wijken en kernen. We zijn laagdrempelig.

Wij zijn professioneel betrokken. We bieden kwaliteit. En zetten onze expertise in. 

Caleidoz is in verandering.

Wij evalueren op dit moment het strategisch plan van 2017-2019. (Samenvatting jaarplan 2019) We gaan onze koers 2020-2022 kiezen. Een koers die past bij de veranderingen om ons heen en de vragen van inwoners. We sluiten aan bij gemeentelijke plannen voor de uitvoering van de WMO. En dat betekent ook dat we onze missie en visie tegen het licht houden. De woorden en beelden van Caleidoz zullen nog mee veranderen. We houden u op de hoogte!