Raad van Toezicht Caleidoz

Het toezicht op de algemene gang van zaken van de organisatie gebeurt door een Raad van Toezicht. Deze is samengesteld uit vier portefeuilles, om te zorgen voor voldoende spreiding van deskundigheid en diversiteit rond het relevante arbeidsverleden. De Caleidoz Raad van Toezicht heeft op 15 september 2020 het visiestuk ‘Toezichtvisie en Toezichtkader RvT Caleidoz’ vastgesteld.

Download hier het visiestuk.

 

Voorzitter: Mw. A.M.C. Profittlich
Personeel & organisatie: Mw. J. Derksen
Financiën:Dhr. B. Smalbraak
Juridische zaken: Dhr. J. Zandberg
Facilitaire zaken: Dhr. P.G.J.M. Mulder

Onze Raad van Toezicht is te bereiken via toezichthouders@caleidoz.nl

Annemarie Profittlich
Voorzitter

Ik ben Annemarie Profittlich, ik woon in oud Zevenaar met mijn man en drie kinderen.  Met veel plezier woon ik in een dorp waarin ik verbinding tussen mensen, mee kunnen doen en zelf vorm aan je leven geven heel belangrijk vind. Ik draag welzijn daarom een warm hart toe en zet me graag in voor de raad van toezicht van Caleidoz.

Mevr Derksen - Raad van Toezicht

Jeanette Derksen
Personeel & organisatie

Mijn naam is Jeanette Derksen en sinds 1 januari jl. toegevoegd aan de Raad van Toezicht van Caleidoz. Mijn aandachtsgebied is HRM maar ook bedrijfskundige vraagstukken hebben mijn interesse. Zorg en welzijn gaat ons allen aan of je nu jong of oud bent. Ik draag dan ook graag mijn steentje bij om doelen te realiseren die ertoe doen.

Dhr Samllbraak - Raad van Toezicht

Bert Smalbraak
Financiën

Als meer dan 40 jaar inwoner van Zevenaar geeft het een goed gevoel om mijn financiële kennis en ervaring uit het bedrijfsleven in te zetten voor dé welzijnsorganisatie in onze gemeente.

Er in teamverband op toezien dat gemeenschapsgelden maatschappelijk verantwoord worden besteed voor nu en naar de toekomst kan ik hiermee goed uitleggen naar onder andere mijn buurtgenoten in de straat. Daar mag u mij ook aanspreken als ik de bomen aan het snoeien ben. Of op het plaatselijke voetbalveld, bij de tennisbaan en zelfs als ik een wandeling maak door de Liemers als voorbereiding op een “Grand Randonee”, mocht daar behoefte aan zijn.

Jan Zandberg
Juridische zaken

Dhr mulder - Raad van Toezicht

Piet Mulder
Facilitaire zaken

Ik ben Piet Mulder uit Lobith en zit sinds de fusie met Welzijn Rijnwaarden in de Raad van Toezicht van Caleidoz waar ik met veel plezier mij inzet voor het welzijn van velen in onze gemeente.

Naast het sociale aspect zet ik mij in voor een goede huisvesting van de benodigde locaties welke

voor de uitvoering van onze professionele en vrijwillige medewerkers noodzakelijk zijn.