Wie zijn wij

Caleidoz is een sociale organisatie in Zevenaar en Doesburg met ruim 40 medewerkers en 620 vrijwilligers. Wij werken aan welzijn: informeren, ontmoeten, stimuleren, signaleren, ondersteunen, loslaten. Op vier locaties hebben we dagactiviteiten en dagbesteding. De dagbesteding is voor iedereen met een speciale zorgindicatie m.u.v. locatie De Maatjes. Speciaal voor de Zevenaarse jeugd hebben we jongerencentrum 4ALL en de Sfinx. 

We werken samen in vele professionele netwerken, zoals Zorgalliantie.nu, Keten Dementie De Liemers. We zijn partner in knooppunt Mantelzorg Zevenaar. Daaraan kun je al zien dat we middenin de maatschappij staan. We doen het samen. En we zijn professioneel betrokken waar dat nodig is.

Caleidoz is in verandering. Wij evalueren op dit moment het strategisch plan van 2017-2019. We gaan onze koers 2020-2022 kiezen. Een koers die past bij de veranderingen om ons heen en de vragen van inwoners. We sluiten aan bij gemeentelijke plannen voor de uitvoering van de WMO. En dat betekent ook dat we onze missie en visie tegen het licht houden. Dan zullen ook deze woorden nog veranderen. We houden u op de hoogte!