Project Samen! voor migranten

Het Graafschap College start in samenwerking met Caleidoz en Mikado op vrijdag 9 september om 09.00 uur met het Project Samen!

Het project is bedoeld voor mensen met een migratieachtergrond uit de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar. Dit kan gaan om mensen zijn die al (lange tijd) klaar zijn met inburgeren, maar ook om mensen die nog bezig zijn met inburgeren en vallen onder de oude Inburgeringswet.

Iedere vrijdagochtend (van 09.00-13.00 uur) bieden wij laagdrempelige activiteiten aan, met ondersteuning van de Nederlandse taal. De bedoeling is dat mensen elkaar ontmoeten en op een leuke manier met elkaar bezig zijn en daarbij gestimuleerd worden om Nederlands te spreken. In de bijgevoegde flyer kunt u hier meer over lezen. FLYER> 

Als je mensen kent die hiervoor in aanmerking komen en graag willen deelnemen, neem dan contact op.  Mensen mogen ook gewoon een keer komen kijken om te ervaren of ze het leuk vinden.

Angélique van der Stelt-Leijtens
Team Arbeidsmarkt
Projectcoördinator
Werkdagen: dinsdag, donderdag, vrijdag
M: 06-36 44 67 05