Samen Zevenaar

Samen Zevenaar Caleidoz

In 2018 verzorgde Caleidoz de startconferentie rondom eenzaamheid in de gemeente Zevenaar. Samen met diverse organisaties is toen gekeken naar hoe we beter kunnen samenwerken om te zorgen dat mensen zich minder eenzaam gaan voelen. Dit leidde tot de netwerkorganisatie Samen Zevenaar, die sinds einde 2018 werkt aan het tegengaan van eenzaamheid binnen de gemeente Zevenaar. In 2021 is de website gelanceerd Samen Zevenaar

Samenwerkingsproject

De deelnemers (aandeelhouders genoemd) aan ‘Samen Zevenaar’ zijn: De Zorggezel, Rijnwaarden 50+, Hulp in Gelderland, Vluchtelingenwerk, Buurtzorg Pannerden, STMG, Sensire, De Liemerije, Caleidoz en de Gemeente Zevenaar.  Er is een koppeling met Keten Dementie de Liemers en Mantelzorg Zevenaar. Seniorenraad Angerlo en de Participatieraad vormen met enkele vrijwilligers de klankbordgroep.

Doelen van Samen Zevenaar

Het doel van Samen Zevenaar is het creëren van een (zoveel als mogelijk) sluitende aanpak rondom eenzaamheid in de gemeente Zevenaar. Met als doel dat minder inwoners zich eenzaam voelen. De resultaten die de aandeelhouders hiertoe samen willen bereiken zijn:

  • Het thema eenzaamheid staat op de agenda van partijen die door het netwerk zijn vastgesteld.
  • Vrijwilligers en professionals maken eenzaamheid bespreekbaar, (signaleren) en leiden inwoners waar mogelijk toe naar mogelijkheden die helpend kunnen zijn voor hen.
  • Inwoners met eenzaamheidsgevoelens weten waar ze (zelf) terecht kunnen.
  • Overlappingen en lacunes in het aanbod zijn in beeld en daar wordt actie op ondernomen.

Overzicht van activiteiten

Caleidoz heeft een overzicht gemaakt van zoveel mogelijk activiteiten die toegankelijk kunnen zijn voor eenzame inwoners van de gemeente Zevenaar. Dat varieert van gezamenlijke uitjes in Zevenaar tot een bingo in Pannerden en van computerles in Lobith tot een trefpunt in Spijk.

Vanwege de coronamaatregelen kon de afgelopen tijd geen actueel overzicht worden gegeven van de activiteiten. Samen met de aandeelhouders werken we momenteel aan een nieuw kennisplatform Samen Zevenaar met daarop onder andere ook een nieuwe agenda!

Meer weten over eenzaamheid?

INFORMATIE EN AANMELDING

Wil je dat jouw organisatie ook vernoemd wordt in dit speciale overzicht? Stuur dan jouw aanbod naar:

welkom@samenzevenaar.nl

Agenda activiteiten

Deze agenda wordt binnenkort aangevuld met alle activiteiten onder Samen Zevenaar!