Menu sport en spel

Uitleenvoorwaarden Sport en Spel

  • De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor het geleende materiaal.
  • Bij uitgifte en teruggave controleren huurder en beheerder het materiaal op gebreken.
  • De uitleenperiode bedraagt maximaal 3 dagen, verlenging van deze periode kan uitsluitend in overleg met de beheerder van de Sport en Speluitleen. De huurprijs zal dan overeenkomstig worden aangepast.
  • De huur dient contant te worden betaald.
  • Indien geleend materiaal kapot terug gebracht wordt zullen de reparatiekosten voor rekening van de huurder zijn. Vermist materiaal wordt op basis van de nieuwwaarde vergoed door de huurder.
  • Het materiaal mag zonder toestemming van de beheerder niet worden uitgeleend aan anderen.
  • Reserveringen kunnen telefonisch of mondeling worden gedaan. Afhalen en/of terugbrengen van de materialen alleen op afspraak.
  • Punaises, stickers ed. dienen verwijderd te zijn. Ook mag er niet geknipt of geschreven worden aan of op het materiaal.
  • Vlaggen, partijhesjes, indien smerig, schoongewassen retour.
  • Erg vuil materiaal schoongespoeld retour.

Attentie!!

Met nadruk wordt gewezen op het op tijd terug bezorgen van het materiaal i.v.m. een volgende huurder! In voorkomende gevallen zal een extra huurperiode in rekening worden gebracht.

Caleidoz Sport en Speluitleen kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor letsel of opgelopen verwondingen veroorzaakt door het geleende materiaal. Het gebruik ervan is geheel voor eigen risico. In alle gevallen waarin deze uitleen voorwaarden niet voorzien beslist de beheerder van de Sport en Speluitleen.