Vraagbaak Doesburg: steun voor eenzame inwoners

Vraagbaak Regiobode Caleidoz

Het volgende bericht stond in de Regiobode. Caleidoz en de Vraagbaak zetten zich in Doesburg in voor eenzame inwoners.

Eenzame inwoner krijgt steuntje in de rug

Eenzaamheid komt vaak voor. Ook in Doesburg voelen veel mensen zich in min of meerdere mate eenzaam. Ze missen bijvoorbeeld een hechte band met iemand of ze hebben minder sociale contacten dan ze zouden willen.

Welzijnsorganisatie Caleidoz zet zich in voor deze groep inwoners. Wilma Langeveld van Caleidoz: “Mensen die eenzaam zijn nemen niet actief deel aan de maatschappij en voelen zich vaak niet nuttig. Onze vrijwillig ouderenadviseurs zoeken deze mensen thuis op en gaan in gesprek. We luisteren, kijken wat de oorzaak van de eenzaamheid is en proberen belemmeringen weg te nemen. Iemand kan het bijvoorbeeld moeilijk vinden om contact te leggen of heeft het financieel moeilijk. Of ze zijn niet op de hoogte van de mogelijkheden in Doesburg. Vaak ligt de oplossing bij de mensen zelf of hun omgeving en hebben ze even een steuntje in de rug nodig.

Luisteren en oplossingen vinden

Hanny Posthuma is een van deze vrijwilligers. Regelmatig bezoekt ze mensen die zich eenzaam voelen. “Wij denken mee en proberen mensen te motiveren om in actie te komen. Daarbij kijken we altijd wat bij de mensen past. Houdt iemand van zingen? Dan zoeken we uit welke koren er zijn. Wil iemand graag naar de ouderengym, maar weet hij of zij niet hoe daar te komen? Dan regelen wij dat de Plusbus iedere week klaar staat. Een tijdje geleden kwam ik bij een meneer van wie de partner was overleden. Hij hield altijd van biljarten, maar had dat al lang niet meer gedaan. Ik ben een paar keer met hem meegegaan naar de biljartclub op de Beumerskamp. Inmiddels is hij daar iedere week te vinden. Ik vind het mooi om een klein beetje bij te dragen aan het geluk en welzijn van mensen. En ik geef op deze manier zelf ook zinvolle invulling aan mijn leven.”

Meer oog voor elkaar

Wilma Langeveld roept alle Doesburgers op om oog te hebben voor elkaar. “Maak kennis met de mensen in je buurt en betrek elkaar bij sociale activiteiten. En lukt dat niet? Meld het dan bij de Vraagbaak. Laten we samen één zijn tegen eenzaamheid.”

Ervaart u zelf eenzame gevoelens of kent u iemand in uw omgeving die wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Neem dan contact op met vraagbaak@doesburg.nl of Tel. 0313-481385. De Vraagbaak heeft iedere werkdag van 9.00 – 12.00 spreekuur. Ook kunt u terecht bij Caleidoz op Tel. 0313-820030. Kom gerust eens langs op de Linie 4. De medewerkers helpen u graag verder.

INFORMATIE

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact met ons op.
Tel. (0316) 24 32 04
servicedesk@caleidoz.nl