Vrijwilligers 

Vrijwilliger zijn is:

Vrijwillig maar niet vrijblijvend
Verbonden maar niet gebonden
Onbetaalbaar maar niet te koop
Positief denken en doen
Met als enige doel voor jezelf en de ander een goed gevoel!

Vrijwilligerswerk niet alleen in het belang van de organisatie maar ook voor de vrijwilliger zelf.  Mensen die zonder betaalde baan thuiszitten, gezondheidsklachten ervaren of pensioengerechtigd zijn, zoeken vaak naar een nuttige invulling van de vrije tijd. Vrijwilligerswerk biedt structuur. Daarnaast, en niet minder belangrijk, geeft het van betekenis kunnen zijn voor een ander, een belangrijk, positief gevoel van eigenwaarde. Ook bij Caleidoz maken we dankbaar gebruik van de hulp en deskundigheid van vrijwilligers. Een juiste ondersteuning hierbij, vinden we van groot belang. De vrijwilligerscentrale van Caleidoz zijn georganiseerd in de Vrijwilligerscentrale, de vrijwillige Hulpdienst en Samen Uit.

Ben je op zoek naar een vrijwilliger of heb je interesse in vrijwilligerswerk, kom dan bij ons informeren naar de talrijke mogelijkheden. We zijn elke ochtend tussen 9.00 uur en 12.00 uur aanwezig op onze (tijdelijke) locatie De Pelikaan, Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.

Kijk op de website van Vrijwilligerswerk Gelderland voor onze vrijwilligerscentrale.

Om als organisatie vacatures te kunnen plaatsten bij de Vrijwilligerscentrale is een ANBI (algemeen nut beogende instelling) status nodig. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als deze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden. Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite:  naam van de instelling, fiscaal nummer,  bezoekadres,  doelstelling ,  hoofdlijnen van het beleidsplan,  functie en namen van de bestuurders, beloningsbeleid, actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten, financiële verantwoording. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Vrijwilligerscentrale.

Activiteiten

er zijn nog geen activiteiten of nieuws