Bezoekdienst weduwe en weduwnaars

De Bezoekdienst heeft tot doel om weduwen en weduwnaars te ondersteunen in de rouwfase, enkele maanden na het overlijden van een dierbare. Een ervaren vrijwilliger komt één à twee keer in de maand op bezoek om te praten over wat er allemaal op u afkomt en als gevolg daarvan doormaakt. De gemeente Zevenaar maakt nabestaanden attent op deze Bezoekdienst. Via de antwoordkaart kunt u aangeven contact te willen. Als uit het telefonisch gesprek blijkt dat er behoefte bestaat om van de dienst gebruik te maken, wordt een afspraak gemaakt voor een kennismaking met de vrijwilliger. Met haar spreekt u af hoevaak u bezoek wenst.
De vrijwilligers staan onder supervisie van de beroepskracht.

Contact  

Patricia Groenenstijn
Tel. 06 - 20 63 55 63
Email: p.groenenstijn@caleidoz.nl


 

terug naar het overzicht