Ondersteuning mantelzorgers

Mantelzorg ondersteuning Caleidoz

Zorg je meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden onbetaald voor iemand? Dan bent je een mantelzorger. Als mantelzorger vervul je een belangrijke taak, waarmee je niet zomaar kunt stoppen. Maar het takenpakket heeft ook een effect op jouw eigen leven. Caleidoz biedt op diverse manieren hulp in de ondersteuning en begeleiding van mantelzorgers. Bijvoorbeeld door het organiseren van groepsbegeleiding en huiskamers. En de mogelijkheid om jouw taken tijdelijk te laten overnemen door een vrijwilliger, met de Bezoek- en Opvangservice.

Bezoek- en Opvangservice

Als mantelzorger kun je wel eens een liefdevol steuntje in de rug gebruiken. Je kunt daarom bij ons gratis ondersteuning krijgen van speciaal geschoolde vrijwilligers. Zij nemen tijdelijk jouw mantelzorgtaken over, zodat jij de mogelijkheid krijgt om iets voor jezelf te doen.

Het gaat om structurele ondersteuning van een vaste vrijwilliger. We maken afspraken met je over de duur en intensiteit van de inzet. De vrijwilliger staat onder supervisie van een beroepskracht. Zou je dit graag willen? Neem dan contact op via de informatie hiernaast.

Samenwerking andere organisaties

In het bieden van professionele hulp, betrekken wij andere verenigingen en organisaties. We gaan in gesprek om te kijken wat zij kunnen betekenen voor mantelzorgers en mensen met een hulpvraag. Zorgprofessionals kunnen de sociale kaart voor mantelzorgondersteuning bij de gemeente Zevenaar aanvragen. Op de website www.mantelzorgzevenaar.nl kun je meer informatie vinden.

Mantelzorgbedankje

Op 10 november is het de dag van de mantelzorg. Mensen die mantelzorg ontvangen, kunnen jaarlijks bij Caleidoz een kleinigheidje aanvragen die ze als dank aan hun mantelzorger kunnen geven. Dit is bijvoorbeeld een bloemetje of een stuk chocola. De bedankjes worden door vrijwilligers in de gemeente Zevenaar bezorgd. Houd onze website in de gaten voor de start van deze actie.

Avondklok en de gevolgen voor mantelzorgers

INFORMATIE EN AANMELDING
Mantelzorgondersteuning en
Bezoek – en Opvangservice

Patricia Groenenstijn
Tel. 06 – 20 63 55 63
p.groenenstijn@caleidoz.nl

ALGEMENE INFORMATIE
Mantelzorg Zevenaar

Marijke Groot Koerkamp
Tel. (0316) 24 32 94